3 CHƯƠNG TRÌNH » Học tập
Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ thực hiện Giám sát kết quả triển khai Chỉ thị 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
thứ hai, ngày 12 tháng 10 năm 2020
Được sự đồng thuận của Thường trực Thành ủy Cần Thơ thống nhất chủ trương cho phép thực hiện các nội dung giám sát và phản biện xã hội năm 2020. Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ thành lập Đoàn giám sát kết quả triển khai Chỉ thị 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 – 2030” từ năm 2015 đến năm 2020 đối với 04 đơn vị Đảng ủy cấp Xã (Đảng ủy xã Thới Đông và Đảng ủy xã Thới Xuân, huyện Cờ Đỏ; Đảng ủy phường Tân Lộc và Đảng ủy phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt) và 04 đơn vị Đảng ủy cấp Huyện gồm: Ban Thường vụ Quận ủy Thốt Nốt, Ban Thường vụ Huyện ủy Cờ Đỏ, Đảng ủy trường Đại học Y Dược Cần Thơ và Đảng ủy trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ. 
Đ/c Đào Chí Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn, Trưởng Đoàn giám sát trao đổi các nội dung tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Cờ Đỏ.
Qua giám sát cho thấy các cấp ủy Đảng đã nêu những kết quả đạt được qua 05 năm chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng như: Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện, đẩy mạnh công tác nâng cao chất lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên và nâng cao chất lượng hoạt động phát thanh, báo chí trong công tác tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh niên tìm hiểu chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; học tập 6 bài học lý luận chính trị (nay là 04 bài học lý luận chính trị); triển khai, quán triệt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về việc “Về việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”. 
Đoàn giám làm việc với Đảng ủy xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ.
Định kỳ hằng năm, cấp ủy Đảng và chính quyền từ cấp Huyện đến cấp Xã đều tổ chức các buổi đối thoại, gặp gỡ với đoàn viên thanh niên để kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm, định hướng tư tưởng, giải quyết kịp thời nhu cầu, nguyện vọng chính đáng và chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thế hệ trẻ; đã tổ chức được 275 đợt giáo dục chính trị, tư tưởng cho hơn 30.267 lượt đoàn viên thanh niên thông  qua các buổi hội nghị; Chỉ đạo Đoàn thanh niên thực hiện tham mưu tốt công tác quy hoạch cán bộ Đoàn chủ chốt, giai đoạn 2015 – 2020 và giai đoạn 2020 – 2025; thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng, bố trí, sắp xếp cán bộ làm công tác Đoàn đảm bảo đúng Quy chế cán bộ Đoàn. Đồng thời đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, đạo tạo cán bộ Đoàn đủ chuẩn theo từng chức danh quy hoạch….
Bên cạnh đó, các cấp ủy Đảng đã mạnh dạn chỉ ra những hạn chế, những tác động khách quan làm ảnh hưởng đến một phận thanh niên chưa xác định được lý tưởng sống, chưa chịu cống hiến, ít tham gia hoạt động xã hội; sống thực dụng, xa rời truyền thống văn hoá của dân tộc; thiếu ý thức chấp hành pháp luật. Cơ sở hạ tầng - kinh tế - kỹ thuật vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra, nên chưa thu hút được nhiều lao động trẻ, chưa đảm bảo đủ nhu cầu việc làm cho thanh niên tại địa phương. Điều kiện vui chơi, giải trí, các thiết chế văn hoá – xã hội, thể dục – thể thao cũng chưa đáp ứng hết nhu cầu của thanh niên. Tình trạng vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội trong thanh niên đang có xu hướng gia tăng, mức độ và diễn biến ngày càng phức tạp, do ảnh hưởng từ những mặt trái của nền kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế đã có những tác động sâu sắc đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm, lối sống và hành động của thanh niên.
Các cấp ủy Đảng đã đề ra các giải pháp khắc phục thông qua bài học kinh nghiệm, tiếp tục quán triệt các đơn vị có liên quan chủ động thực hiện tốt các hoạt động, công tác chăm lo cho thanh niên như: tuyên truyền giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài, quan trọng, đòi hỏi phải có sự quan tâm, đầu tư thích đáng.
Đồng thời các cấp ủy Đảng cũng có một số đề xuất kiến nghị: Tăng ngân sách đầu tư cho sự nghiệp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ. Đặc biệt là phát triển nguồn kinh phí để xây dựng trường học, công trình phúc lợi và các thiết chế văn hóa phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí cho thanh niên và học sinh, sinh viên. Tìm nguồn đầu tư cho đoàn viên thanh niên phát triển các mô hình làm kinh tế có hiệu quả nhằm giúp thanh niên vươn lên thoát nghèo; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền để kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên./.
Tin, ảnh: Huỳnh Trúc, BTC - kiểm tra.

 
Các bài viết khác
Truyền hình thanh niên
Lượt Truy Cập
09483580
số người truy cậpHôm nay:126
số người truy cậpHôm qua:383
số người truy cậpTuần này:509
số người truy cậpTháng này:509
số người truy cậpĐang trực tuyến:18
BACK TO TOP