3 CHƯƠNG TRÌNH » Học tập
Cần Thơ tiếp tục hiện chủ trương “1+1”: Mỗi đoàn viên giới thiệu ít nhất một thanh niên tham gia vào tổ chức Đoàn, Hội
chủ nhật, ngày 27 tháng 10 năm 2019
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Cần Thơ lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở Đoàn, Hội và thực hiện “Chủ trương 1 + 1” của Trung ương Đoàn quy định 1 đoàn viên giới thiệu được ít nhất 1 thanh niên tham gia Đoàn, Hội nhằm phát huy vai trò nêu gương, nòng cốt của đoàn viên trong thu hút, tập hợp, đoàn kết thanh niên. 
Đoàn bộ thành phố Cần Thơ hiện nay đang tích cực thực hiện chủ trương "1+1", là mô hình phát triển đoàn viên, thanh niên được tất cả các đơn vị trực thuộc Thành đoàn quan tâm triển khai thực hiện. Trước đây, việc chăm bồi và giới thiệu thanh niên vào Đoàn, Hội là nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ đoàn. Nhờ áp dụng tốt chủ trương  “1 +1”  nên công tác phát triển đoàn viên, hội viên mới có thêm sự chung tay của lực lượng đoàn viên thanh niên. Mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, tạo mối gắn kết giữa thanh niên với đoàn viên và tổ chức Đoàn, Hội.
Kết nạp đoàn viên mới trong Ngày đoàn viên năm 2019.
Ngay từ đầu năm 2019, Ban Thường vụ các quận, huyện Đoàn và tương đương đã tổ chức quán triệt, phổ biến về chủ trương “1+1” đến các cơ sở Đoàn trực thuộc của đơn vị mình. Các cơ sở Đoàn trên toàn thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, quán triệt chủ trương đến đoàn viên, thanh niên thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, qua các chương trình, hoạt động để thu hút, tập hợp thanh niên. Điển hình như hoạt động "Ngày đoàn viên" năm 2019 được tổ chức vào Tháng thanh niên đã thu hút được nhiều thanh niên tham gia vào các hoạt động do Đoàn tổ chức. Các nội dung tuyên truyền phong phú, đa đạng, chú trọng đến vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn, những kết quả chăm lo, giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng tại địa phương, đơn vị trong thời gian qua, quyền lợi và nghĩa vụ của người đoàn viên.
Qua hai năm triển khai thực hiện chủ trương “1+1” đã mang lại những kết quả khả quan, bước đầu khẳng định đây là một chủ trương đúng đắn góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở Đoàn, Hội và phát huy vai trò nêu gương, nòng cốt của đoàn viên trong thu hút, tập hợp, đoàn kết thanh niên. Tính đến tháng 10/2019, Đoàn bộ thành phố Cần Thơ đã phát triển được 15.238 đoàn viên mới, đạt chỉ tiêu do Trung ương Đoàn đề ra.
Quận đoàn Ninh Kiều tổ chức Lễ kết nạp Đoàn viên mới Lớp đoàn viên 88 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Trong năm 2019, Ban Thường vụ Thành đoàn đã chọn Quận đoàn Ninh Kiều làm điểm thực hiện "Chủ trương 1+1". Qua việc thực hiện “Chủ trương 1+1” quận Đoàn Ninh Kiều đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn triển khai đến các chi đoàn trực thuộc xây dựng kế hoạch tập hợp thanh niên, đề ra mục tiêu cụ thể, đa dạng hóa phương thức tập hợp sinh động, thiết thực, phù hợp với thanh niên trong tình hình mới. Có 3 đơn vị trực thuộc quận Đoàn được chọn làm chỉ đạo điểm việc thực hiện "Chủ trương 1+1" là Đơn vị Đoàn phường An Lạc, Công an Quận và Trường THPT Châu Văn Liêm. Bên cạnh đó, quận Đoàn cũng chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc quan tâm chỉ đạo các chi đoàn trực thuộc có các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn nhằm thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên để góp phần tăng cường thực hiện tốt chủ trương 1+1 tại đơn vị. Điển hình là Đoàn phường An Cư chỉ đạo các chi đoàn tổ chức sinh hoạt tại quán café và lồng ghép tổ chức sinh nhật cho đoàn viên; song song đó, Đoàn phường Cái Khế chỉ đạo chi đoàn tổ chức sinh hoạt chi đoàn lồng ghép với Hành quân về nguồn để thu hút đoàn viên thanh niên. Trong năm 2019, quận Đoàn Ninh Kiều đã kết nạp được 1.839 đoàn viên mới. Thực hiện tốt chủ trương này góp phần nắm bắt số lượng, từng đối tượng thanh niên và đánh giá xu hướng của thanh niên trên địa bàn để đề ra kế hoạch tập hợp, đổi mới nội dung hoạt động phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên góp phần xây dựng tổ chức Đoàn, Hội ngày càng vững mạnh. 
Để tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ trương “1+1” trong thời gian tới và thống nhất trong toàn Đoàn bộ thành phố cách thức thực hiện. Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ đã triển khai hướng dẫn số 39 - HD/TĐTN-TCKT về việc triển khai thực hiện "Chủ trương 1 + 1” tại các cơ sở đoàn trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2019 – 2022. Qua đó các đơn vị trực thuộc Thành đoàn cũng đã cụ thể hóa hướng dẫn tại đơn vị mình và tiếp tục triển khai thực hiện trong thời gian tới.
Ban Tổ chức – Kiểm tra

 
Các bài viết khác
Truyền hình thanh niên
HD sử dụng Sổ Chi đoàn
Lượt Truy Cập
09721889
số người truy cậpHôm nay:1
số người truy cậpHôm qua:0
số người truy cậpTuần này:1
số người truy cậpTháng này:1
số người truy cậpĐang trực tuyến:1
BACK TO TOP