3 CHƯƠNG TRÌNH » Học tập
Diễn đàn: góp ý xây dựng Đảng, đấu tranh phòng chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ đoàn thành phố cần thơ giai đoạn hiện nay
thứ sáu, ngày 09 tháng 10 năm 2020
Sáng ngày 08/10/2020 Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ tổ chức Diễn đàn góp ý xây dựng Đảng, đấu tranh phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ đoàn thành phố Cần Thơ giai đoạn hiện nay. 
Đến dự Diễn đàn có đồng chí Lê Thị Sương Mai, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ. Các đồng chí Trưởng, Phó các Ban Chuyên môn Thành đoàn và gần 30 đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ các quận, huyện Đoàn và tương đương tham gia diễn đàn.
Đồng chí Lê Thị Sương Mai, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ phát biểu tại Diễn đàn.
Tại diễn đàn, đại diện Ban Thường vụ Thành đoàn đã trình bày báo cáo đề dẫn, thực trạng công tác Đoàn thanh niên góp ý xây dựng Đảng, đấu tranh phòng, chống các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ Đoàn thành phố Cần Thơ trong giai đoạn hiện nay. Tập trung vào các nội dung thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”. 
Đồng chí Đinh Quyết Thắng - Phó Bí thư Quận đoàn Ninh Kiều báo cáo tham luận
Tại diễn đàn các đại biểu đã có 05 bài tham luận, và 04 ý kiến trao đổi xoay quanh các vấn đề lớn như: Góp ý xây dựng các chủ trương, đường lối của Đảng bộ thành phố và cấp quận, huyện; Góp ý việc thực hiện giám sát phản biện xã hội theo quyết định 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành quy chế giám sát phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tại đơn vị; đề xuất các giải pháp phòng chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng và đoàn viên thanh niên; Cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị 01 –CT/TWTN ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn đối với cán bộ đoàn thành phố Cần Thơ.
Qua diễn đàn cũng đã thực hiện trao đổi các phương pháp, cách thức để cụ thể hóa và tích cực tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, nhất là các chủ trương liên quan đến công tác thanh niên; chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống, lịch sử của dân tộc, của Đoàn; Tích cực tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch chống phá hệ tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối chính trị của Đảng. Kịp thời giải quyết những phát sinh trong tư tưởng của thanh niên, đặc biệt là trước những biến động trong khu vực và thế giới, phát huy vai trò quan trọng của tổ chức đoàn trong công tác xây dựng Đảng hiện nay.
Tin: Ban Tổ chức – Kiểm tra
Ảnh: Ban Tuyên giáo

 
Các bài viết khác
Truyền hình thanh niên
Lượt Truy Cập
09483604
số người truy cậpHôm nay:150
số người truy cậpHôm qua:383
số người truy cậpTuần này:533
số người truy cậpTháng này:533
số người truy cậpĐang trực tuyến:20
BACK TO TOP