Chuyên đề » Biển - Hải đảo Việt Nam
Ký kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2016
thứ tư, ngày 20 tháng 04 năm 2016
Ngày 15-4, Ban Tuyên giáo Thành ủy và Nhà máy X55 Quân chủng Hải quân tổ chức Lễ ký kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2016. Đến dự có các đồng chí: Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Đại tá Vũ Đình Lũy, Giám đốc Nhà máy X55; đại diện các sở, ban, ngành thành phố…
Đại tá Hồ Thanh Tùng, Chính ủy Nhà máy X55 và đồng chí Trần Việt Trường ký kết nội dung phối hợp tuyên truyền biển, đảo.
Theo nội dung ký kết, Nhà máy X55 sẽ phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức tuyên truyền Luật Biển Việt Nam đã được Quốc hội thông qua; các quan điểm, chủ trương của Đảng, các văn bản pháp luật về biển, đảo của Nhà nước; công ước của Liên Hiệp quốc về Luật biển năm 1982; sự phát triển của lực lượng Hải quân, phương hướng, yêu cầu nhiệm vụ xây dựng lực lượng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; sự quan tâm, đầu tư của Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp, địa phương, cán bộ và nhân dân trong và ngoài nước đối với biển, đảo Tổ quốc…Nhà máy X55 và Ban Tuyên giáo Thành ủy sẽ phối hợp tổ chức nhiều hoạt động, như: cử báo cáo viên tham dự hội nghị báo cáo viên của thành phố để tuyên truyền biển, đảo; tuyên truyền biển, đảo ở quận, huyện và các Đảng ủy trực thuộc Thành ủy; tuyên truyền biển, đảo kết hợp với thăm hỏi gia đình chính sách trên địa bàn nhà máy; tạo điều kiện cho phóng viên các cơ quan báo, đài thực hiện tin, bài về biển, đảo, hoạt động của lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam…
 
Theo Đại tá Hồ Thanh Tùng, Chính ủy Nhà máy X55, việc ký kết phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Ban Tuyên giáo Thành ủy và Nhà máy X55 nhằm tiếp tục cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chương trình phối hợp tuyên truyền, có hiệu quả chương trình phối hợp tuyên truyển biển, đảo giữa Bộ Tư lệnh Hải quân với các tỉnh, thành phố, góp phần thực hiện thắng lợi những chủ trương, giải pháp, phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh trên các vùng biển, đảo theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”. Trên cơ sở nội dung, chương trình đã ký kết các cơ quan của hai đơn vị sẽ chủ động phối hợp chặt chẽ, phát huy sức mạnh tổng hợp, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền biển, đảo với tuyên truyền thu hút nhân lực ở các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân chủng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
Tin, ảnh: Phạm Trung (BCT)
Các bài viết khác
Video clip
Lượt Truy Cập
09070853
số người truy cậpHôm nay:224
số người truy cậpHôm qua:563
số người truy cậpTuần này:1962
số người truy cậpTháng này:11678
số người truy cậpĐang trực tuyến:39
BACK TO TOP