Chuyên đề » Hội nhập quốc tế
[Infographics] Bạn biết gì về ASEAN và AEC
chủ nhật, ngày 30 tháng 04 năm 2017
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập vào ngày 8/8/1967 và đang trên đà hội nhập mạnh mẽ, hướng tới thành lập Cộng đồng chung vào năm 2015, trong đó việc thành lập Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) là nội dung hội nhập quan trọng nhất.
Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) cùng với Cộng đồng an ninh - chính trị ASEAN (APSC) và Cộng đồng văn hóa - xã hội ASEAN (ASCC) là ba trụ cột tạo nên Cộng đồng ASEAN.
AEC ra đời sẽ là một bước ngoặt đánh dấu sự hội nhập khu vực một cách toàn diện của các nền kinh tế Đông Nam Á và sẽ đặt ra nhiều cơ hội đối với nền kinh tế Việt Nam.

 
Các bài viết khác
    Connection failed: SQLSTATE[08004] [1040] Too many connections