3 phong trào
Phát huy phong trào ″3 trách nhiệm″ trong đoàn viên thanh niên khối cán bộ, công chức, vien chức trên địa bàn thành phố Cần Thơ
thứ hai, ngày 19 tháng 09 năm 2022
Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, tiên phong quaphong trào “3 trách nhiệm” trong đoàn viên thanh niên đặc biệt với Khối cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động chuyên môn và các phong trào đoàn thông qua các công trình, phần việc thanh niên cụ thể thông qua hoạt động ”Ngày thứ bảy tình nguyện”, ”Ngày chủ nhật xanh”. Ban Thường vụ Thành đoàn đã thường xuyên triển khai đến các đơn vị trực thuộc thực hiện hiệu quả phong trào “3 trách nhiệm”, hoạt động vì an sinh xã hội. Thực hiện đồng bộ cuộc vận động gắn với phong trào “3 trách nhiệm” và trở thành điển hình từ những mô hình hay và cách làm hiệu quả. Điều đó càng làm tăng vị trí, uy thế và vai trò của tổ chức đoàn trong khi thực hiện nội dung thực hiện hiệu quả phong trào “3 trách nhiệm” đặc biệt là cán bộ, công chức và người lao động.
Điển hình là các hoạt động sáng tạo tại Đoàn khối cơ quan Dân chính Đảng như: Hoạt động livestream tọa đàm “Tuổi trẻ Khối cơ quan Dân Chính Đảng thành phố Cần Thơ đồng hành cùng F0 tại nhà”, mô hình Group Zalo khai báo và kiểm tra thông tin hải quan trực tuyến với doanh nghiệp, mô hình Blouse trắng,..
Hình ảnh: Mô hình đồng hành cùng F0 tại nhà
 
Hình ảnh: Mô hình Blouse trắng ra quân thực hiện CTTN
 
Hình ảnh: Mô hình mô hình Group Zalo khai báo và kiểm tra thông tin hải quan trực tuyến với doanh nghiệp
Các bài viết khác
Truyền hình thanh niên
HD sử dụng Sổ Chi đoàn
Lượt Truy Cập
09718415
số người truy cậpHôm nay:1
số người truy cậpHôm qua:0
số người truy cậpTuần này:1
số người truy cậpTháng này:1
số người truy cậpĐang trực tuyến:1
BACK TO TOP