Đại hội Đoàn các cấp
Cần Thơ: hoàn thành Đại hội Đoàn cấp quận, huyện và tương đương
thứ sáu, ngày 30 tháng 06 năm 2017
Tính đến 30/6/2017, thành phố Cần Thơ đã hoàn thành đại hội Đoàn cấp quận, huyện và tương đương sau khi hoàn thành Đại hội Đoàn cấp cơ sở vào cuối tháng 4/2017.
Đối với cấp cơ sở, Ban Thường vụ Thành đoàn đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức thành công 70 đại hội điểm cấp cơ sở và hoàn thành đúng tiến độ; có 75 đơn vị bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội và đều đạt tỷ lệ phiếu trên 95%. Đối với đại hội cấp quận, huyện và tương đương diễn ra vào tháng 3/2017 và Đại hội điểm đã hoàn thành vào cuối tháng 4/2017. Tính đến 30/6/2017, đã có 24/24 đơn vị trực thuộc Thành đoàn tổ chức xong đại hội.
BCH Quận Đoàn Cái Răng ra mắt tại Đại hội.
Ban Thường vụ Thành đoàn đã quan tâm chỉ đạo cơ sở về công tác tổ chức, xây dựng văn kiện, đề án nhân sự đảm bảo đúng yêu cầu. Nội dung văn kiện và nhân sự đại hội được thông qua cấp ủy và Ban Thường vụ Đoàn cấp trên góp ý, phê duyệt trước khi tổ chức Đại hội. Công tác ứng cử, đề cử tại đại hội dân chủ, công khai, phát huy trí tuệ của Đại hội trong lựa chọn nhân sự, đảm bảo tiêu chuẩn quy định. Công tác bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn cấp trên được thực hiện nghiêm túc và đúng quy trình trong Đại hội, đảm bảo đủ tiêu chuẩn về số lượng và chất lượng.
Bỏ phiếu BCH huyện Đoàn Phong Điền nhiệm kỳ 2017 -2022.
Thời gian tới, Ban Thường vụ Thành Đoàn sẽ tập trung chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội Đoàn cấp thành phố. Hiện tại công tác lấy ý kiến văn kiện, chuẩn bị công tác nhân sự, công tác tuyên truyền Đại hội đang được tập trung thực hiện. Dự kiến Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Cần Thơ lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022 sẽ được tổ chức vào tháng 9/2017.
Tin, ảnh: Thanh Tùng
Các bài viết khác
Truyền hình thanh niên
Lượt Truy Cập
09444438
số người truy cậpHôm nay:474
số người truy cậpHôm qua:754
số người truy cậpTuần này:2935
số người truy cậpTháng này:2030
số người truy cậpĐang trực tuyến:24
BACK TO TOP