Cơ Cấu Tổ Chức » Ban tổ chức - Kiểm tra
BAN TỔ CHỨC
thứ ba, ngày 29 tháng 03 năm 2016
NHÂN SỰ BAN TỔ CHỨC - KIỂM TRA
- Họ và tên: ĐẶNG HẢI ĐĂNG
- Năm sinh: 1988
- Chức vụ: UVBCH, Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra
- Điện thoại: 0949 438 649
- Email:  haidangtdct@gmail.com
-Họ và tên: ĐÀO CÔNG NHẬT
- Năm sinh: 1988
- Chức vụ: UVBCH, Phó Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra
- Điện thoại: 0939 050250
- Email:  daocongnhat@gmail.com 
 
- Họ và tên: TRƯƠNG THỊ THẢO
- Năm sinh: 
- Chức vụ: Phó Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra
- Email: truongthao572@yahoo.com.vn
- Điện thoại: 0907 347 081
- Họ và tên: HUỲNH TRẦN THANH TRÚC
- Năm sinh: 1984
- Chức vụ: Chuyên viên Ban Tổ chức - Kiểm tra
- Điện thoại: 0939994878
- Email: bankiemtratdct@gmail.com
 
 

 
Truyền hình thanh niên
HD sử dụng Sổ Chi đoàn
Lượt Truy Cập
09665627
số người truy cậpHôm nay:1
số người truy cậpHôm qua:0
số người truy cậpTuần này:1
số người truy cậpTháng này:1
số người truy cậpĐang trực tuyến:1
BACK TO TOP