Cơ Cấu Tổ Chức » Ban tuyên giáo
BAN TUYÊN GIÁO
thứ ba, ngày 29 tháng 03 năm 2016
Ban Tuyên giáo Thành Đoàn do Ban Thường vụ Thành Đoàn quyết định thành lập, có con dấu riêng để giao dịch công tác và thực hiện nhiệm vụ được Ban Thường vụ Thành Đoàn giao cho. Là cơ quan tham mưu trực tiếp cho Nhóm Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Thành Đoàn trong công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên thực hiện chủ trương, đường lối-chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; giáo dục truyền thống, giáo dục chính trị-tư tưởng và văn hóa cho thanh, thiếu niên trong toàn Đoàn bộ.
 
NHÂN SỰ BAN TUYÊN GIÁO
- Họ và tên: ĐÀO CHÍ NGHĨA 
- Năm sinh: 1982 
- Chức vụ: Trưởng Ban Tuyên giáo                                                                                                                    
- Email:  nghia337@yahoo.com
- Điện thoại: 0982.119.282
   
- Họ và tên: TRƯƠNG THANH TÙNG
- Năm sinh: 1985
- Chức vụ: Phó Trưởng Ban Tuyên giáo
- Email: thanhtungtdct@gmail.com
 - Điện thoại: 0939.262.762
 
- Họ và tên: NGUYỄN BÉ NHƯ
- Năm sinh: 1988
- Chức vụ: Chuyên viên
- Email: lenguyentunhu@gmail.com
 - Điện thoại: 0945.695.930
Video clip
Lượt Truy Cập
08882024
số người truy cậpHôm nay:358
số người truy cậpHôm qua:485
số người truy cậpTuần này:358
số người truy cậpTháng này:7649
số người truy cậpĐang trực tuyến:12
BACK TO TOP