Công tác giáo dục » Chính trị tư tưởng
ĐHKTCN: NÂNG CAO NĂNG LỰC CHÍNH TRỊ CHO THÀNH VIÊN TRONG CLB LÝ LUẬN TRẺ CTUT
thứ bảy, ngày 11 tháng 11 năm 2023
Ngày 11/11/2023, CLB Lý luận trẻ CTUT họp định kỳ tại Phòng Truyền thống trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ.
Thực hiện Hướng dẫn của Trung ương Đoàn về việc thành lập CLB lý luận trẻ, Nhằm tạo môi trường thuận lợi giúp đoàn viên, thanh niên được tuyên truyền, giáo dục về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề lý luận chính trị cơ bản qua đó góp phần nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, vận dụng các nội dung lý luận chính trị vào thực tiễn học tập, công tác tại địa phương, đơn vị. Tại buổi sinh hoạt CLB, các thành viên CLB đã xem phim tư liệu, tìm hiểu, thảo luận và trao đổi các vấn đề xoay quanh việc định hướng công tác giáo dục truyền thống cho Đoàn viên – thanh niên của Trường. Đồng thời tổ chức góp ý chương trình hoạt động trong thời gian tới của CLB.
Ban Tuyên giáo (Tổng hợp)
Các bài viết khác
Truyền hình thanh niên
HD sử dụng Sổ Chi đoàn
Lượt Truy Cập
010097491
số người truy cậpHôm nay:1
số người truy cậpHôm qua:0
số người truy cậpTuần này:1
số người truy cậpTháng này:1
số người truy cậpĐang trực tuyến:1
BACK TO TOP