Công tác giáo dục » Chính trị tư tưởng
Toạ đàm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
thứ năm, ngày 13 tháng 04 năm 2023
Ngày 13/4/2023, Đoàn Khối cơ quan Dân Chính Đảng TP Cần Thơ tổ chức Toạ đàm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023 về "nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi  nhiệm vụ".
Hội nghị với 8 tham luận và trao đổi thảo luận trực tiếp tại Hội trường đã làm rõ hơn chủ đề của Hội nghị. 
Hội nghị nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; xác định những nội dung trọng tâm, cụ thể trong Kết luận số 01-KL/TW để triển khai thực hiện; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, tự giác, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động trong toàn Đảng bộ Khối, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đề ra trong năm 2023 và những năm tiếp theo.
Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên về quán triệt, thực hiện chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và chuyên đề năm 2023. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động phối hợp giữa các tổ chức Đoàn Thanh niên trực thuộc Đoàn Khối cơ quan Dân Chính Đảng và các tổ chức Hội Cựu chiến binh cơ sở trực thuộc Hội Khối cơ quan Dân Chính Đảng nhằm lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 và Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 thành công. 
Đồng thời, đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương (02/01/2004 - 02/01/2024).
Các bài viết khác
Truyền hình thanh niên
HD sử dụng Sổ Chi đoàn
Lượt Truy Cập
09888475
số người truy cậpHôm nay:1
số người truy cậpHôm qua:0
số người truy cậpTuần này:1
số người truy cậpTháng này:1
số người truy cậpĐang trực tuyến:1
BACK TO TOP