Công tác giáo dục » Giáo dục đạo đức lối sống
Hiệu quả từ cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Cần Thơ” thời kỳ mới
thứ ba, ngày 07 tháng 09 năm 2021
Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” là một trong những nội dung cụ thể hóa Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.
Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ xác định đây là nội dung trọng tâm. từ đó, gắn liền việc khiển khai cuộc vận động này với việc xây dựng hình mẫu người Cần Thơ - “Trí tuệ - Năng động – Nhân ái – Hào hiệp – Thanh lịch” thông qua nhiều hình thức. Trước hết, tập trung công tác tuyên truyền để đoàn viên thanh niên thành phố hiểu đúng về nội dung và mục tiêu của cuộc vận động. Đồng thời, huy động các nguồn lực xã hội tổ chức các hoạt động tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Bên cạnh đó, cũng khuyến khích các cấp bộ đoàn thường xuyên tổ chức các diễn đàn, tọa đàm nhằm tìm ra giải pháp, nâng cao hiệu quả trong việc triển khai cuộc vận động. Công tác kiểm tra, giám sát cũng được triển khai nhằm kịp thời biểu dương những cách làm hay, hiệu quả, các gương tiêu biểu; định hướng, nhắc nhở các nội dung mang lại hiệu quả chưa cao. 
Kết nổi bật trong việc triển khai cuộc vận động từ năm 2018 đến nay: Trong công tác tuyên truyền, Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ đã xuất bản hơn 10.000 bản tin Tuổi trẻ Tây Đô; các thông tin đăng tải trên Website Tuổi trẻ Tây Đô đến nay có 9,5 triệu lượt truy cập; fanpage Tuổi trẻ Tây Đô có gần 10.000 lượt theo dõi; các cấp bộ đoàn phối hợp tổ chức 10.862 cuộc tuyên truyền. Các hoạt động giao lưu truyền thống, hành quân về nguồn thu hút hơn 290.000 đoàn viên thanh niên tham gia; các cấp bộ đoàn tổ chức trên 8.900 hoạt động tình nguyện; gần 100 diễn đàn được tổ chức; cấp thành phố và quận, huyện tổ chức 144 cuộc kiểm tra, giám sát.
Trên nền tảng các giá trị “Tâm trong – Trí sáng – Hoài bão lớn” thì cuộc vận động xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam đã hướng đến 12 tiêu chí, cần phải khẳng định rằng các tiêu chí này đều quan trọng. Năm 2021,  Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ chọn 4 tiêu chí trọng tâm triển khai đó là:
1. Có lý tưởng cách mạng.
2. Bản lĩnh vững vàng
3. Giàu lòng yêu nước
4. Đạo đức trong sáng.
Khi có nền tảng và được bồi đắp thêm thì các tiêu chí này sẽ định hình người thanh niên sống đẹp, sống có ích và trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng và đất nước. Từ các tiêu chí này cũng góp phần định hướng cho hành động để rèn luyện và đạt được những tiêu chí còn lại. Cụ thể như, khi người thanh niên có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh vững vàng, giàu lòng yêu nước, đạo đức trong sáng thì chắc chắn là sẽ sống có văn hóa, tuân thủ pháp luật, tiên phong trong hành động…
Infographic tuyên truyền 4 tiêu chí.
 
Để tiếp tục thực hiện hiệu quả cuộc vận động trong thời gian tới, Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ tiếp tục định hướng các đơn vị cụ thể hóa các nội dung của cuộc vận động thành những hoạt động cụ thể, phù hợp với đặc thù đơn vị; phối hợp chặt chẽ cùng các cơ quan, ban, ngành tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp bộ đoàn tổ chức các hoạt động. Đặc biệt là thực hiện công tác tuyên dương những gương tiêu biểu, tập thể có mô hình hay, việc làm thiết thực gắn liền với việc kiểm tra, nhắc nhở những cá nhân, đơn vị chưa tập trung cao độ cho nội dung này. 
 
Huyện Đoàn Phong Điền tổ chức triển khai 04 tiêu chí cho đoàn viên thanh niên
Hình thức triển khai trực tuyến được các đơn vị lựa chọn trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.
 
 
Sức Trẻ
Các bài viết khác
Truyền hình thanh niên
HD sử dụng Sổ Chi đoàn
Lượt Truy Cập
09718511
số người truy cậpHôm nay:1
số người truy cậpHôm qua:0
số người truy cậpTuần này:1
số người truy cậpTháng này:1
số người truy cậpĐang trực tuyến:1
BACK TO TOP