Tuyên truyền - Giáo dục » Giáo dục đạo đức lối sống
Thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”
thứ ba, ngày 24 tháng 11 năm 2015
Kể từ ngày 1-10-2014, Ban Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” ở TP Cần Thơ bắt đầu nhận bài dự thi. Đây là cuộc thi nhằm phổ biến sâu rộng tinh thần và nội dung Hiến pháp đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động và các tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành Hiến pháp; bảo đảm Hiến pháp được tuân thủ, chấp hành nghiêm chỉnh trong đời sống xã hội...
 
Viên chức Báo Cần Thơ sôi nổi làm bài thi trắc nghiệm tìm hiểu về Hiến pháp. Ảnh: K. XUÂN
 
Theo Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 18-8-2014 của UBND TP Cần Thơ về việc tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, đối tượng dự thi là công dân Việt Nam đang sinh sống trong và ngoài thành phố, không phân biệt độ tuổi, giới tính, thành phần dân tộc, tôn giáo, nghề nghiệp và nơi cư trú (trừ thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Ban Thư ký cuộc thi), với hình thức thi trắc nghiệm (chọn phương án đúng nhất). Bài dự thi do Ban Tổ chức phát hành theo mẫu thống nhất, mỗi người chỉ được tham gia một bài thi. Bài dự thi phải trả lời đầy đủ các câu hỏi theo thứ tự của phiếu dự thi, gồm 8 câu hỏi trắc nghiệm và 1 câu dự đoán số người trả lời đúng.
 
Nội dung thi xoay quanh các quy định của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28-11-2013. Các câu hỏi xoay quanh hiệu lực của Hiến pháp; vị trí, vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam; Quốc kỳ, Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; việc thực hiện quyền lực nhà nước của Nhân dân; quyền con người…
 
Thời gian qua, Ban Tổ chức cuộc thi đã phân phối trực tiếp 250.000 phiếu dự thi đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức như: Liên đoàn Lao động thành phố: 30.000 phiếu; Thành đoàn: 35.000 phiếu; Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố: 1.000 phiếu; Công an thành phố: 3.000 phiếu; Ban Vận động cuộc thi các quận, huyện: 20.000 phiếu/quận, huyện. Theo ông Huỳnh Quốc Lâm, Giám đốc Sở Tư pháp thành phố, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, căn cứ vào số lượng phiếu dự thi được phân phối, để tạo điều kiện cho các đối tượng cùng tham gia cuộc thi và tránh việc phân phối trùng lắp, các đơn vị tổ chức phát động, phân phối phiếu dự thi đến từng nhóm đối tượng như: Liên đoàn Lao động thành phố phát động, hướng dẫn cuộc thi và phân phối phiếu dự thi trong hệ thống Công đoàn trực thuộc, đảm bảo các công đoàn viên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động từ thành phố đến tận cơ sở tham gia. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Công an thành phố phát động, hướng dẫn cuộc thi và phân phối phiếu dự thi trong hệ thống ngành, đảm bảo lực lượng vũ trang nhân dân tham gia. Ban Vận động cuộc thi tại các quận, huyện phát động, hướng dẫn cuộc thi và phân phối phiếu dự thi đến từng hộ gia đình tham gia. Ủy ban MTTQVN thành phố chỉ đạo Ủy ban MTTQVN quận, huyện các tổ chức thành viên Mặt trận tích cực vận động quần chúng, nhân dân ở địa phương tham gia…
 
Ông Trần Tấn Lợi, Phó trưởng Phòng Tư pháp huyện Cờ Đỏ, cho biết: “Căn cứ vào số phiếu được phát, chúng tôi đã phân phối đến các xã, thị trấn trên địa bàn. Đến nay, mọi công việc triển khai cho cuộc thi đã hoàn tất; đến ngày 12-10, các địa phương tập hợp, nộp về huyện. Sau đó, huyện sẽ tập hợp, nộp đến Sở Tư pháp theo đúng thời gian quy định”.
 
Cơ cấu giải thưởng của cuộc thi, bao gồm: Giải tập thể (3 giải nhất, mỗi giải trị giá 1,5 triệu đồng; 3 giải nhì, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng; 3 giải ba, mỗi giải trị giá 800.000 đồng; 30 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 500.000 đồng). Giải cá nhân (1 giải nhất trị giá 750.000 đồng; 2 giải nhì, mỗi giải trị giá 500.000 đồng; 3 giải ba, mỗi giải trị giá 400.000 đồng và 30 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 250.000 đồng).
 
Hằng năm, Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật của TP Cần Thơ đều có tổ chức các cuộc thi tìm hiểu các quy định pháp luật mới ban hành dưới hình thức trắc nghiệm. Thông qua cuộc thi, ngành chức năng đã khéo léo tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên trên địa bàn về các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Điểm nổi bật ở cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, ngoài các đối tượng trên, Ban tổ chức đã phân phối số phiếu khá lớn, để các địa phương triển khai sâu rộng đến tất cả các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, góp phần nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành Hiến pháp…
 
CHẤN HƯNG (BCT) - TV 
Truyền hình thanh niên
Lượt Truy Cập
09356664
số người truy cậpHôm nay:544
số người truy cậpHôm qua:808
số người truy cậpTuần này:1352
số người truy cậpTháng này:2957
số người truy cậpĐang trực tuyến:49
BACK TO TOP