Công tác giáo dục » Giáo dục đạo đức lối sống
“Tuyên truyền, vận động người dân thực hiện đúng quy định về tiếng ồn ở khu dân cư”
thứ ba, ngày 28 tháng 05 năm 2019
Đó là một trong những nội dung quan trọng được nêu trong Công văn số 1626/UBND-KGVX Cần Thơ, ngày 23 tháng 5 năm 2018 do Ủy Ban dân thành phố Cần Thơ Ban hành  về việc  chấn chỉnh các hoạt động gây tiếng ồn ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân ở khu dân cư và nơi công cộng. 
Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu: các cơ quan ban, ngành, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, đoàn viên thanh niên và người dân thành phố chấp hành đúng quy định về tiếng ồn ở khu dân cư, nơi công cộng và thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và các hoạt động vui chơi, giải trí khác. 
Đồng thời, các cơ quan chức năng tăng cường truyên truyền, phổ biến các quy định, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn và độ rung trong các hoạt động, sinh hoạt, trong đó có việc sử dụng thiết bị khuếch đại âm thanh gây tiếng ồn bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân thành phố. 
Song song đó, thực hiện hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về môi trường đối với các hoạt động gây tiếng ồn, trong đó có việc sử dụng thiết bị khuếch đại âm thanh gây tiếng ồn; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.
Cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định về trật tự công cộng tại khu dân cư và nơi công cộng theo quy định, trong đó có hoạt động sử dụng thiết bị khuếch đại âm thanh gây tiếng ồn vượt quá tiêu chuẩn cho phép ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân. 
Thông qua các hoạt động nhằm góp phần nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
Như Ngọc (lược ghi)
Các bài viết khác
Truyền hình thanh niên
HD sử dụng Sổ Chi đoàn
Lượt Truy Cập
09718523
số người truy cậpHôm nay:1
số người truy cậpHôm qua:0
số người truy cậpTuần này:1
số người truy cậpTháng này:1
số người truy cậpĐang trực tuyến:1
BACK TO TOP