Tuyên truyền - Giáo dục » Giáo dục pháp luật
Hưởng ứng Ngày pháp luật nước ¬Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11):Trẻ em được bảo vệ, chăm sóc tốt hơn
thứ sáu, ngày 14 tháng 10 năm 2016
Luật Trẻ em đã được Quốc hội thông qua vào ngày 5-4-2016 nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004. Đồng thời, tạo khuôn khổ pháp lý với những quy định đổi mới về quyền, bổn phận của trẻ em; nguyên tắc, biện pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em.
Trên cơ sở Hiến pháp năm 2013 và Công ước của Liên Hiệp Quốc về quyền trẻ em, các quyền của trẻ em trong Luật Trẻ em cũng được mở rộng từ 10 quyền lên 25 quyền, với nhiều quyền nổi bật như: Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; quyền bí mật đời sống riêng tư; quyền được chăm sóc thay thế và nhận làm con nuôi; quyền được bảo vệ để không bị xâm hại tình dục, không bị bóc lột lao động, không bị bạo lực, không bị mua, bán, bắt cóc, đánh tráo, chiếm đoạt; quyền được bảo vệ trong tố tụng và xử lý vi phạm hành chính; quyền được bảo vệ khi gặp thiên tai, thảm họa, ô nhiễm môi trường, xung đột vũ trang; quyền được bảo đảm an sinh xã hội; quyền của trẻ em không quốc tịch, trẻ em lánh nạn, tị nạn... Điều 21 về Quyền bí mật đời sống riêng tư, quy định: "Trẻ em có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình vì lợi ích tốt nhất của trẻ em; Trẻ em được pháp luật bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín, bí mật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác; được bảo vệ và chống lại sự can thiệp trái pháp luật đối với thông tin riêng tư". Về bổn phận của trẻ em, kế thừa Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004, các bổn phận của trẻ em được quy định cụ thể trong Luật Trẻ em phù hợp với chế định về nghĩa vụ công dân của Hiến pháp năm 2013, Năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng và phù hợp với yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng con người Việt Nam trong bối cảnh mới. Trẻ em có bổn phận đối với gia đình, nhà trường, cộng đồng, đất nước và chính bản thân các em.
Mọi trẻ em đều cần được gia đình, xã hội yêu thương, bảo vệ và chăm sóc. Ảnh: THÙY TRANG
Một trong những điểm mới nổi bật của luật Trẻ em là quy định cụ thể các yêu cầu bảo vệ trẻ em; các cấp độ bảo vệ trẻ em; trách nhiệm cung cấp, xử lý thông tin, thông báo, tố giác hành vi xâm hại trẻ em; cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em; chăm sóc thay thế; các biện pháp bảo vệ trẻ em trong quá trình tố tụng, xử lý vi phạm hành chính, phục hồi và tái hòa nhập cộng đồng. Có 3 cấp độ bảo vệ trẻ em đó là phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp. Các biện pháp bảo vệ này được quy định một cách cụ thể, cùng với trách nhiệm thực hiện của các cơ quan, tổ chức, cá nhân để bảo đảm trẻ em được an toàn, được hỗ trợ và can thiệp kịp thời khi có nguy cơ hoặc đang bị xâm hại. Vấn đề chăm sóc thay thế trẻ em không chỉ liên quan đến các quy định pháp lý mà còn là vấn đề đạo đức, tâm lý, đặc biệt là các quy định về tách trẻ em khỏi cha, mẹ đẻ; cho, nhận chăm sóc thay thế bởi người thân thích hoặc bởi cá nhân, gia đình không phải là người thân thích. Luật mới đã quy định một cách toàn diện về chăm sóc thay thế, cụ thể: Tư pháp thân thiện với trẻ em là một nội dung mới, tiến bộ nhằm mục đích bảo vệ các quyền của trẻ em trong quá trình tư pháp, tránh việc gây tổn hại thêm cho trẻ em. Vấn đề bảo vệ trẻ em trong quá trình tố tụng, xử lý vi phạm hành chính, phục hồi và tái hòa nhập cộng đồng, là nội dung mới được bổ sung trong Luật nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng nền tư pháp thân thiện với trẻ em.
Luật Trẻ em cũng quy định 14 nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trong đó, có bổ sung 5 nhóm mới đó là: Trẻ em bị tổn hại nghiêm trọng về thể chất và tinh thần do bị bạo lực; trẻ em phải bỏ học kiếm sống chưa hoàn thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở; trẻ em bị bóc lột; trẻ em bị mua bán; trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh phải điều trị dài ngày thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo; trẻ em di cư, trẻ em lánh nạn, tị nạn chưa xác định được cha mẹ hoặc không có người chăm sóc. Đây là những nhóm đối tượng phát sinh trong thời kỳ hội nhập và phát triển kinh tế, xã hội mới. Đồng thời, Luật Trẻ em đã bổ sung quy định về các hành vi bị nghiêm cấm trong việc chăm sóc và bảo vệ trẻ em. Có 11/15 quy định mới hoặc bổ sung hành vi mới bị nghiêm cấm, như: tước đoạt quyền sống của trẻ em; cản trở trẻ em thực hiện quyền và bổn phận của mình; công bố, tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em; cung cấp dịch vụ, sản xuất, lưu hành, phát tán, kinh doanh đồ chơi, sản phẩm cho trẻ em có nội dung làm ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của trẻ; tổ chức, hỗ trợ, xúi giục, ép buộc trẻ em tảo hôn…
Đặc biệt, Luật cũng quy định trách nhiệm của gia đình, cá nhân và cơ sở giáo dục trong việc bảo đảm thực hiện quyền trẻ em. Đây là những chế định được quy định với nhiều nội dung tiến bộ, phần lớn tương thích với Công ước quốc tế về quyền trẻ em mà Việt Nam đã tham gia ký kết. Ngoài ra, sự tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em tại Chương V cũng là nội dung mới của Luật. Chương này quy định nội dung, phạm vi, hình thức trẻ em tham gia vào các vấn đề về trẻ em và biện pháp bảo đảm trong gia đình, nhà trường, cơ sở giáo dục khác và trong cộng đồng. Để cơ chế giám sát việc thực hiện quyền trẻ em theo ý kiến, nguyện vọng của trẻ em được khả thi và hiệu quả, Luật Trẻ em quy định rõ nhiệm vụ của tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em là Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh…
Phi Yến (thực hiện)
Truyền hình thanh niên
Lượt Truy Cập
09337597
số người truy cậpHôm nay:712
số người truy cậpHôm qua:781
số người truy cậpTuần này:4747
số người truy cậpTháng này:8049
số người truy cậpĐang trực tuyến:42
BACK TO TOP