Hoạt động cấp thành phố » Đoàn Thanh niên
Giới thiệu việc làm trên 19.000 lượt đoàn viên thanh niên
thứ ba, ngày 13 tháng 12 năm 2016
Năm 2016, các cấp Đoàn Thanh niên TP Cần Thơ đã tổ chức thực hiện nhiều hoạt động dạy nghề, giới thiệu việc làm.
ĐVTN tham dự và tìm hiểu thông tin việc làm tại Ngày hội việc làm thanh niên lần 2 năm 2016.
Trong đó, nổi bật là hoạt động phối hợp các ngành tổ chức ngày hội việc làm cho học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng trong thành phố; Trung tâm DVVL Thanh niên TP Cần Thơ tổ chức 2 ngày hội việc làm thanh niên trong năm, giới thiệu việc làm trên 2.000 lượt lao động; phát triển mô hình dạy nghề tại chỗ, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật gắn với giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn... Kết quả, Đoàn bộ thành phố tư vấn hướng nghiệp 38.950 lượt đoàn viên thanh niên (ĐVTN), học sinh; giới thiệu 4.963 ĐVTN học nghề; giới thiệu việc làm trên 19.000 lượt ĐVTN; tổ chức dạy nghề cho 3.030 thanh niên. 85/85 xã, phường, thị trấn xây dựng các mô hình liên kết hợp tác trong thanh niên. Hiện có 141 mô hình làm ăn hiệu quả, trong đó, duy trì, củng cố 62 mô hình. Các cấp Đoàn Thanh niên TP Cần Thơ nhận ủy thác nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách Xã hội với tổng dư nợ trên 107 tỉ đồng, có 5.889 hộ vay vốn.
Tin, ảnh: M.T
Các bài viết khác
Truyền hình thanh niên
Lượt Truy Cập
09356632
số người truy cậpHôm nay:512
số người truy cậpHôm qua:808
số người truy cậpTuần này:1320
số người truy cậpTháng này:2925
số người truy cậpĐang trực tuyến:31
BACK TO TOP