Hoạt động cấp thành phố » Đoàn Thanh niên
Hiệu quả từ những mô hình, giải pháp nâng cao chất lượng đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn và chi đoàn trên địa bàn dân cư
thứ sáu, ngày 04 tháng 10 năm 2019
Hoạt động của tổ chức cơ sở đoàn trên địa bàn dân cư có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi toàn thành phố. Vì vậy, trong thời gian qua Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ đã tập trung chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp nhằm củng cố, nâng cao chất lượng Đoàn cơ sở và chi đoàn trên địa bàn dân cư. Từ đó, nhiều mô hình, giải pháp đã được các cơ sở Đoàn triển khai có hiệu quả,góp phần xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.
Qua các đợt kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại các đơn vị trực thuộc, có thể thấy hoạt động của các Đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn và chi đoàn trên địa bàn dân cư tại đã đạt được nhiểu kết quả như: hoạt động của các cơ sở đoàn được đổi mới theo hướng chú trọng về chất lượng hoạt động; tỷ lệ đoàn kết, tập hợp thanh niên vào tổ chức Đoàn và tham gia sinh hoạt Chi đoàn ngày càng cao; việc tổ chức sinh hoạt Chi đoàn được tổ chức định kỳ hằng tháng và có nhiều nội dung, hình thức đổi mới; tỷ lệ đoàn viên mới được kết nạp tại khu dân cư tăng hơn trước...
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Các phong trào, hoạt động của Đoàn tại một số nơi vẫn chưa thực sự hiệu quả để tăng khả năng thu hút, tập hợp đoàn viên, thanh niên vào sinh hoạt trong tổ chức. Cán bộ đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn, đặc biệt là các Bí thư Chi đoàn khu vực địa bàn dân cư năng lực, trình độ nghiệp vụ còn hạn chế, chưa dành nhiều thời gian cho công tác Đoàn. Cán bộ Đoàn thường xuyên luân chuyển nhanh và không được bổ sung kịp thời. Sinh hoạt Chi đoàn nhiều nơi còn chưa nghiêm túc, công tác quản lý đoàn viên, đoàn vụ chưa được quan tâm đúng mức.
Hội nghị Ban Chấp hành Thành đoàn trao đổi về các nội dung, giải pháp để nâng cao chất lượng đoàn cơ sở.
Trước thực tiễn đó, Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ đã đề ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng Đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn và chi đoàn trên địa bàn dân cư như: Chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu trọng tâm của nhiệm kỳ, đưa ra các giải pháp thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi đoàn, công tác phát triển đoàn viên trong giai đoạn 2019 - 2022; Ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư giai đoạn 2019 - 2022, trong đó chú trọng thực hiện các giải pháp như: nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn các tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư; phát triển nâng cao chất lượng đoàn viên; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động gắn với cũng cố tổ chức bộ máy cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư; công tác chỉ đạo và tham mưu, phối hợp trong cũng cố và nâng cao chất lượng hoạt động trên địa bàn dân cư.
Các đơn vị trực thuộc Thành đoàn đã căn cứ vào các giải pháp trên để triển khai thực hiện, tổ chức hoạt động bằng các hình thức khác nhau để phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị và mang lại hiệu quả thiết thực. Ngày càng có nhiều mô hình, giải pháp thiết thực trong việc xây dựng và góp phần nâng cao chất lượng Đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn và chi đoàn trên địa bàn dân cư.
Sinh hoạt chi đoàn tại Mộ thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy.
Các mô hình được thực hiện có hiệu quả như mô hình các chi đoàn sinh hoạt ghép, tổ chức sinh hoạt tại nhà đoàn viên, hành quân về nguồn, tham quan các mô hình làm ăn kinh tế có hiệu quả của các đoàn viên, thanh niên tại địa phương, đơn vị. Điển hình là đơn vị Quận đoàn Ninh Kiều thực hiện phân công cán bộ quận Đoàn cùng dự sinh hoạt lệ chi đoàn với các chi đoàn địa bàn dân cư; Đoàn phường Cái Khế, quận Ninh Kiều đã thực hiện tổ chức đổi mới hình thức tổ chức sinh hoạt lệ chi đoàn tại các khu di tích lịch sử. Quận Đoàn Ô Môn, quận Đoàn Bình Thủy tổ chức cho các chi đoàn khu vực địa bàn dân cư sinh hoạt ghép. Những buổi sinh hoạt ghép giữa các Chi đoàn thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết giữa các đoàn viên và Chi đoàn với nhau. Nội dung và hình thức sinh hoạt Chi đoàn được thường xuyên đổi mới và bám sát theo định hướng của Thành đoàn.
Các cơ sở Đoàn tiếp tục thực hiện xây dựng Đoàn cơ sở "3 chủ động", và  tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nội dung của chủ trương 1+1, qua đó đã góp phần nâng cao chất lượng đoàn cơ sở các chi đoàn trên địa bàn dân cư. Các Đoàn cơ sở luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn. Trong năm 2019, các Đoàn cơ sở đã quan tâm đến công tác đào tạo cho cán bộ, nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ Đoàn nhằm đáp ứng đủ các quy định, tiêu chuẩn theo Quy chế cán bộ Đoàn. Đa số hiện nay các Bí thư đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn đều có trình độ trung cấp lý luận chính trị, đang được đi học và trong thời gian tới được quy hoạch đi học.
Hoạt động của các đoàn xã, phường, thị trấn và chi đoàn trên địa bàn dân cư trong thời gian qua đã thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của mình, Ban Chấp hành các chi đoàn đã tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chương trình, kế hoạch của Đoàn, tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên trau dồi đạo đức chính trị tư tưởng, thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Trong thời gian tới, chú trọng vào việc tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư giai đoạn 2019 – 2022 theo tinh thần Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI để nâng cao hơn nữa chất lượng của các tổ chức Đoàn và góp phần vào thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố Cần Thơ.
Ban Tổ chức – Kiểm tra
 

 
Các bài viết khác
Truyền hình thanh niên
Lượt Truy Cập
09391077
số người truy cậpHôm nay:785
số người truy cậpHôm qua:808
số người truy cậpTuần này:3407
số người truy cậpTháng này:15612
số người truy cậpĐang trực tuyến:29
BACK TO TOP