3 CHƯƠNG TRÌNH » Học tập
Thành đoàn Cần Thơ thực hiện Chủ trương đi cơ sở 1+2 năm 2019
thứ hai, ngày 01 tháng 04 năm 2019
Căn cứ Hướng dẫn số 25 -HD/TWĐTN-BTC ngày 01/3/2019 về chế độ đi công tác cơ sở của cán bộ Đoàn cấp Trung ương và cấp tỉnh, thành phố năm 2019. Sáng ngày 01/4/2019 tại Phòng họp Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ, Thường trực thành đoàn Cần Thơ đã triển khai đến toàn thể cán bộ chuyên trách cơ quan Thành đoàn hướng dẫn số 23-HD/TĐTN-TCKT ngày 29/3/2019 về việc hướng dẫn Chế độ đi công tác cơ sở của cán bộ đoàn cấp thành phố năm 2019, tại Hội nghị đồng chí Đào Chí Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ chỉ đạo từng cán bộ các Ban chuyên môn, Văn phòng xây dựng kế hoạch đi cơ sở phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn được phân công; lãnh đạo Ban tổng hợp thành kế hoạch chung của ban và gửi về Ban Tổ chức - Kiểm tra tổng hợp trình Thường trực phê duyệt. Trên cơ sở phê duyệt của thường trực, các ban, văn phòng tiến hành triển khai thực hiện. Từng đồng chí được phân công thể hiện tinh thần trách nhiệm của mình, tham gia tích cực các hoạt động của cơ sở, dự họp định kỳ Ban Chấp hành Đoàn cơ sở, họp lệ chi đoàn ấp, khu vực. Theo chủ trương thì mỗi cán bộ đoàn chuyên trách cấp thành phố đi công tác cơ sở phải đủ 60 ngày theo các nội dung cụ thể như sau:
- Nội dung đi cơ sở: Gắn theo chủ đề công tác năm 2019 “Năm thanh niên tình nguyện”; kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; phương thức, triển khai thực hiện nghị quyết của nhiệm kỳ, đặc biệt với 02 phong trào Thanh niên tình nguyện và Tuổi trẻ sáng tạo; thực hiện một số chủ trương mới của Trung ương: 1+2, 1+1, 3 chủ động…; việc thực hiện 10 Đề án, 06 Kết luận của Trung ương đã ban hành; điều tra, khảo sát, nắm bắt tình hình theo các nội dung, mảng, lĩnh vực công tác; nghiên cứu, tìm hiểu tình hình đoàn viên, thanh thiếu nhi, các chủ trương, chính sách, vấn đề mới phát sinh, những dự báo cần có giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới như: tổ chức bộ máy, tổ chức và sinh hoạt đoàn trên địa bàn dân cư, chất lượng sinh hoạt chi đoàn...
- Theo chuyên đề: Đảm bảo tỉ lệ ít nhất đạt 20% trên tổng số thời gian đi cơ sở/năm.
- Dự sinh hoạt chuyên đề của hội nghị ban chấp hành, ban thường vụ đoàn cấp dưới và dự sinh hoạt chi đoàn đảm bảo tỉ lệ ít nhất đạt 40% trên tổng số thời gian đi cơ sở/năm. Tập trung vào khối các tổ chức đoàn trên địa bàn dân cư.
- Phối hợp tổ chức, triển khai hoạt động tại cơ sở: tham gia triển khai các hoạt động, thực hiện các nhiệm vụ tại cơ sở đăng cai hoạt động với Thành đoàn.
- Kiểm tra, giám sát: đi kiểm tra, giám sát cơ sở theo chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Thành đoàn Cần Thơ.
Ban Tổ chức – Kiểm tra
 
Các bài viết khác
Truyền hình thanh niên
Lượt Truy Cập
09437000
số người truy cậpHôm nay:314
số người truy cậpHôm qua:915
số người truy cậpTuần này:2240
số người truy cậpTháng này:19160
số người truy cậpĐang trực tuyến:65
BACK TO TOP