3 CHƯƠNG TRÌNH » Học tập
Thành đoàn Cần Thơ thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội năm 2019
thứ sáu, ngày 16 tháng 08 năm 2019
Thực hiện hướng dẫn số 47-HD/TWĐTN-BKT ngày 01/7/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về “Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Đoàn thể chính trị - xã hội” và Hướng dẫn số 52-HD/UBKTTWĐ ngày 15/01/2019 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn về việc hướng dẫn Công tác kiểm tra, giám sát trong Đoàn và giám sát, phản biện xã hội năm 2019.
Đ/c Trần Hải Long - Ủy viên Ủy Ban Kiểm tra Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thành đoàn trao đổi trong buổi làm việc với Đảng ủy phường Thới An, quận Ô Môn 
Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ đã xin ý kiến và được sự đồng thuận của Thường trực Thành ủy Cần Thơ cho phép Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ tổ chức thực hiện hoạt động giám sát theo Quyết định 217-QĐ/TW. Qua đó Thành đoàn Cần Thơ đã thành lập Đoàn giám sát, phản biện xã hội gồm các đồng chí thường trực Thành đoàn, Đại diện Lãnh đạo Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ; Ban Tổ chức, Ban Dân vận Thành ủy; Sở Nội vụ; Sở giáo dục và Đào tạo; Liên Đoàn Lao động; Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố và các đồng chí Trưởng các Ban chuyên môn Thành đoàn Cần Thơ.
Đoàn giám sát, phản biện xã hội đã tiến hành giám sát:
Giám sát Ban Giám hiệu trương Đại học Nam Cần Thơ trong việc thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tăng cường sự Lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.
Giám sát Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ; Quận ủy Ô Môn và Huyện ủy Phong Điền trong việc thực hiện Quyết định số 289-QĐ/TW ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc ban hành Quy chế Cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg ngày 06/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về chế độ chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề.
Giám sát Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố trong việc chỉ đạo thực hiện chi phụ cấp cho cán bộ Đoàn trong khối Doanh nghiệp theo Quyết định số 128-QĐ/TW ngày 14/12/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.
Đ/c Đào Chí Nghĩa – Ủy viên ban Thường vụ Trung ương Đoàn trao đổi các nội dung trong buổi làm việc với Quận ủy Ô Môn.
Qua công tác giám sát, Đoàn giám sát đã trao đổi với đơn vị được giám sát các nội dung cần thiết và ghi nhận những nội dung còn vướng mắc, chỉ ra những tồn tại hạn chế và có những đề xuất kiến nghị đối với các đơn vị được giám sát để bổ sung, khắc phục những nội dung còn hạn chế. Bên cạnh đó Đoàn giám sát cũng có những đề xuất, kiến nghị đối với Thành ủy, Ủy Ban nhân dân, các Sở, Ban, Ngành thành phố Cần Thơ trong việc thực hiện tháo gỡ, giải quyết những vướng mắc, hạn chế còn tồn tại của các đơn vị được giám sát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Ban Tổ chức – Kiểm tra Thành đoàn

 
Các bài viết khác
Truyền hình thanh niên
Lượt Truy Cập
09437059
số người truy cậpHôm nay:373
số người truy cậpHôm qua:915
số người truy cậpTuần này:2299
số người truy cậpTháng này:19219
số người truy cậpĐang trực tuyến:57
BACK TO TOP