Hoạt động cấp thành phố » Đoàn Thanh niên
Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn thành phố Cần Thơ
thứ sáu, ngày 27 tháng 09 năm 2019
Từ đầu năm 2019 đến nay, công tác cán bộ Đoàn các cấp trong thành phố Cần Thơ có nhiều tiến triển khả quan, các khâu tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng và luân chuyển cán bộ Đoàn từng bước được nâng lên, đội ngũ cán bộ Đoàn từ cấp thành phố đến cơ sở đều được chuẩn hóa, trẻ hóa, năng động, nhiệt huyết và được đào tạo bài bản, công tác quy hoạch đào tạo đội ngũ kế thừa cũng được quan tâm nhiều hơn góp phần rất quan trọng trong nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong toàn thành phố.
Bên cạnh những kết quả đạt được, trong công tác cán bộ Đoàn vẫn còn một số hạn chế nhất định: một số cán bộ Đoàn chưa qua đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ công tác đoàn, thiếu kinh nghiệm trong hoạt động phong trào Đoàn; Công tác quy hoạch, rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ Đoàn ở một số nơi chưa tốt, chưa đảm bảo tính kế thừa, chưa thường xuyên theo dõi nguồn trong quy hoạch để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kịp thời, nhất là về trình độ chính trị; thiếu hụt nguồn cán bộ Đoàn kế cận ở một số nơi, tình hình tinh gọn bộ máy nhà nước cũng ảnh hưởng đến đầu ra của cán bộ đoàn... Các hạn chế đó có nhiều nguyên nhân chủ quan, khách quan, nhưng chủ quan là chính, trong đó việc chủ động báo cáo, tham mưu, đề xuất giải pháp của các cấp bộ Đoàn cho cấp ủy cùng cấp chưa kịp thời và còn hạn chế. 
Nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn hiện nay là nhiệm vụ trọng tâm, vừa thường xuyên, liên tục, lâu dài, có ý nghĩa quyết định tới sự phát triển của tổ chức Đoàn. Các cấp bộ Đoàn trong toàn thành phố cần Cần Thơ cần chủ động hơn nữa trong thực hiện một số giải pháp cụ thể như sau:
1. Hàng năm các cấp bộ Đoàn chủ động thực hiện việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ. Thực hiện quy hoạch phải bảo đảm đúng quy trình, chặt chẽ, dân chủ, công khai, minh bạch, tạo môi trường bình đẳng để xem xét, đánh giá, lựa chọn cán bộ; cần tích cực, kiên trì, chủ động tham mưu cấp ủy, cơ quan có thẩm quyền trong việc phê duyệt quy hoạch cán bộ Đoàn cấp mình và theo dõi, giám sát công tác quy hoạch cán bộ Đoàn cấp dưới, để làm căn cứ triển khai việc thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ được quy hoạch cho phù hợp.
2. Hàng năm các cấp bộ Đoàn cần chủ động rà soát, đánh giá tổng thể cán bộ Đoàn của địa phương, đơn vị mình, cụ thể về số lượng, chất lượng (trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ), điều kiện, hoàn cảnh của cán bộ Đoàn; qua đó xét thấy cán bộ Đoàn còn thiếu về số lượng theo quy định, nhanh chóng tham mưu kiện toàn kịp thời, để phân công nhiệm vụ trên các mảng công tác; nếu xét thấy đối ngũ cán bộ còn thiếu tiêu chuẩn chính trị hoặc phát hiện cán bộ Đoàn lớn tuổi so với quy chế, các cấp bộ Đoàn chủ động tham mưu cho cấp ủy cùng cấp phương hướng giải quyết; nếu xét thấy cán bộ còn yếu về chuyên môn, nghiệp vụ thanh vận, cần có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng ngay, chú trọng thường xuyên việc bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ cơ bản về công tác Đoàn....
3. Qua các quá trình tổ chức các hoạt động của Đoàn, Ban Thường vụ Đoàn các cấp, quan sát tuyển chọn các đối tượng là Đoàn viên trẻ năng động, nhiệt tình, có tố chất, năng khiếu thanh vận đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn cho cán bộ Đoàn kế cận; kịp thời động viên, thăm hỏi cán bộ có hoàn cảnh khó khăn, tuyên dương, khen thưởng cán bộ đạt thành tích xuất sắc.
4. Phát huy vai trò nêu gương, tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp trong học tập, lao động, đạo đức, lối sống, xây dựng hình ảnh, uy tín của cán bộ Đoàn trong lòng đoàn viên, thanh thiếu nhi và trong xã hội; truyền thông mạnh mẽ các tấm gương cán bộ Đoàn tiêu biểu trên các các phương tiện thông tin đại chúng và trên mạng xã hội; tiếp tục thực hiện hiệu quả Kết luận số 06 KL/TWĐTN-BKT, ngày 10/01/2019 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khoá XI về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 01 - CT/TWĐTN - BKT của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa X về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ đoàn”, Kế hoạch số 113-KH/TĐTN-TCKT ngày 12/8/2019 của Ban Thường vụ Thành đoàn về việc thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn, giai đoạn 2019 – 2022 và các quy định của Đảng, của Đoàn, của Nhà nước có liên quan.
5. Ban Thường vụ Đoàn các cấp cần tăng cường công tác kiêm tra, giám sát chuyên đề về công tác cán bộ Đoàn đối với đoàn cấp dưới; giám sát thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến cán bộ Đoàn; định kỳ tham mưu cấp ủy sơ kết đánh giá chuyên đề về công tác cán bộ Đoàn; từ đó giới thiệu, nhân rộng các giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn.
Ban Tổ chức – Kiểm tra
 
Các bài viết khác
Truyền hình thanh niên
Lượt Truy Cập
09391048
số người truy cậpHôm nay:756
số người truy cậpHôm qua:808
số người truy cậpTuần này:3378
số người truy cậpTháng này:15583
số người truy cậpĐang trực tuyến:29
BACK TO TOP