Hoạt động cấp thành phố » Đoàn Thanh niên
Thực hiện giải thể các chi đoàn cơ quan trong Đoàn bộ thành phố Cần Thơ
thứ sáu, ngày 20 tháng 09 năm 2019
Thực hiện Kết luận số 08-KL/TWĐTN-BTC ngày 05/3/2019 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI về “các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở đoàn trên địa bàn dân cư, giai đoạn 2019 - 2022”. 
Nhằm tập trung thực hiện các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động đoàn trên địa bàn dân cư. Nhân rộng các mô hình có hiệu quả nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về hoạt động tổ chức cơ sở đoàn trên địa bàn dân cư. Tạo điều kiện thuận lợi, tăng cường hỗ trợ, tập trung các nguồn lực để tổ chức tốt phong trào, hoạt động của Đoàn trên địa bàn dân cư. Xây dựng chi đoàn, tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư thực sự là nơi tổ chức thực hiện các chủ trương của Đoàn; nơi giáo dục, rèn luyện và trưởng thành của mỗi đoàn viên và là cầu nối giữa thanh niên với tổ chức Đoàn. 
Thực hiện công tác sắp xếp, củng cố tại tổ chức Đoàn và nâng cao chất lượng chi đoàn trên địa bàn dân cư, Ban Thường vụ Thành đoàn đã có công văn số 1027-CV/T ĐTN-TCKT ngày 19/9/2019 đề nghị Ban Thường vụ các quận, huyện Đoàn chỉ đạo tiến hành giải thể các chi đoàn cơ quan hành chính (chi đoàn cơ quan) thuộc đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn (đoàn cấp xã); Tại các địa phương không còn nguồn nhân sự giữ chức vụ Bí thư, Phó Bí thư chi đoàn, các cấp bộ đoàn tham mưu cấp ủy giới thiệu đoàn viên chi đoàn cơ quan ứng cử giữ các chức vụ Bí thư, Phó Bí thư chi đoàn ấp, khu vực.
Việc giải thể các chi cơ quan, đưa nguồn lực về cơ sở giúp cho các chi đoàn nhanh chóng ổn định tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của các chi đoàn trên địa bàn dân cư, tăng cường phát triển đoàn viên mới; nâng cao tỉ lệ đoàn kết, tập hợp thanh niên trên địa bàn dân cư; giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét, kết nạp; qua đó góp phần xây dựng hệ thống đơn vị cơ sở vững mạnh.
Ban Tổ chức – Kiểm tra
 
Các bài viết khác
Truyền hình thanh niên
Lượt Truy Cập
09388335
số người truy cậpHôm nay:665
số người truy cậpHôm qua:573
số người truy cậpTuần này:665
số người truy cậpTháng này:12870
số người truy cậpĐang trực tuyến:43
BACK TO TOP