Hoạt động cấp thành phố » Đoàn Thanh niên
Ủy ban Kiểm tra Thành đoàn Cần Thơ kiểm tra công tác chỉ đạo tổ chức Đại hội đoàn viên ấp, khu vực và tương đương; Chi đoàn cơ sở, chi đoàn trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và Đoàn trường Trung cấp, nhiệm kỳ 2019 –
thứ sáu, ngày 06 tháng 09 năm 2019
Thực hiện Hướng dẫn số 52-HD/UBKTTWĐ ngày 15/01/2019 của UBKT Trung ương Đoàn. Trên cơ sở đó, Ủy ban Kiểm tra Thành đoàn Cần Thơ đã tiến hành kiểm tra công tác chỉ đạo tổ chức Đại hội đoàn viên ấp, khu vực và tương đương; Chi đoàn cơ sở, chi đoàn trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và Đoàn trường Trung cấp, nhiệm kỳ 2019 – 2022.
Các đơn vị được kiểm tra gồm Ban Chấp hành Đoàn phường Thường Thạnh, Đoàn phường Phú Thứ, Ban Thường vụ Quận đoàn Cái Răng; Ban Chấp hành Xã đoàn Thạnh Quới, Xã đoàn Thạnh Mỹ và Ban Thường vụ Huyện đoàn Vĩnh Thạnh. 
Đồng chí Trần Hải Long, UVUBKTTWĐ, Chủ nhiệm UBKT, Phó Bí thư Thành đoàn kiểm tra chuyên đề công tác chỉ đạo Đại hội Chi đoàn ấp, khu vục tại đơn vị Huyện đoàn Vĩnh Thạnh
Việc kiểm tra chuyên đề của Ủy ban Kiểm tra Thành đoàn nhằm đánh giá công tác chỉ đạo tổ chức Đại hội đoàn viên ấp, khu vực; Chi đoàn cơ sở, chi đoàn trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và Đoàn trường Trung cấp, nhiệm kỳ 2019 – 2022 theo quy định Điệu lệ Đoàn, hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn và Quy chế cán bộ Đoàn, Qua đó kịp thời, điều chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo Đại hội đoàn viên cấp ấp, khu vực và tương đương.
Huỳnh Trúc

 
Các bài viết khác
Truyền hình thanh niên
Lượt Truy Cập
09334820
số người truy cậpHôm nay:214
số người truy cậpHôm qua:918
số người truy cậpTuần này:1970
số người truy cậpTháng này:5272
số người truy cậpĐang trực tuyến:36
BACK TO TOP