Hoạt động từ cơ sở » Khối quận » huyện
Cái Răng: Tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh đô thị
thứ sáu, ngày 24 tháng 03 năm 2017
Nằm trong các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2017, ngày 21/3 Quận đoàn Cái Răng tổ chức cho trên 100 đoàn viên tham gia hoạt động xóa quảng cáo sai quy định, vệ sinh môi trường  tại các tuyến đường trung tâm quận; treo băng rôn và phát tờ rơi tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa văn minh đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường, an toàn giao thông đường thủy cho trên 200 hộ dân sinh sống và kinh doanh buôn bán trên chợ nổi.
Đoàn viên thực hiện treo băng rôn tại Chợ nổi Cái Răng
 
Cùng thời gian trên, đồng loạt các Đoàn phường trên địa bàn cũng đã ra quân xóa quảng cáo sai quy định, vệ sinh môi trường tại các tuyến đường.
Tin, ảnh: Thành Nhơn - BN
Các bài viết khác
Video clip
Connection failed: SQLSTATE[08004] [1040] Too many connections