Hoạt động từ cơ sở » Khối quận » huyện
Ninh Kiều: Triển khai 6 bài học lý luận chính trị
thứ ba, ngày 15 tháng 08 năm 2017
Vừa qua, Ban Thường vụ Quận đoàn Ninh Kiều đã tổ chức Hội nghị triển khai học tập 6 bài học lý luận chính trị và triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” cho Cán bộ Đoàn – Đội quận Ninh Kiều.
Hội nghị thu hút hơn 200 học viên là Cán bộ Đoàn chủ chốt và đoàn viên của các cơ sở Đoàn trực thuộc Quận đoàn. Qua 02 ngày học tập, học viên được học tập 06 chuyên đề lý luận chính trị cơ bản về Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam, Hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay, về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và vai trò của thanh niên trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Qua đó, giúp cho Cán bộ Đoàn, đoàn viên nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị, đặc biệt là khả năng vận dụng lý luận để tuyên truyền vận động gia đình, thuyết phục thanh niên tham gia các phong trào hành động cách mạng của Đoàn, các phong trào thi đua yêu nước… phát huy tinh thần xung kích tham gia phát triển kinh tế xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị và xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh.
Học viên tham dự Hội nghị
Đồng chí Huỳnh Thái Minh Thanh – Phó Bí thư Quận đoàn khẳng định giáo dục lý luận chính trị có vai trò hết sức quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, đặc biệt trong thời kỳ hội nhập hiện nay, các cấp bộ đoàn cần đổi mới phương thức giáo dục chính trị thông qua các hình thức đa dạng, sáng tạo phù hợp với thực tiễn đơn vị. Để mỗi cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên chính là hạt nhân tiêu biểu, xung kích trong các hoạt động tại địa phương, đơn vị.
Dịp này, Ban Thường vụ Quận đoàn cũng phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận tổ chức triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và cách thức tuyên truyền, vận động cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên hưởng ứng cuộc vận động.
Tin, ảnh: Thanh Hiếu
Các bài viết khác
Video clip
Lượt Truy Cập
09005668
số người truy cậpHôm nay:110
số người truy cậpHôm qua:467
số người truy cậpTuần này:110
số người truy cậpTháng này:4022
số người truy cậpĐang trực tuyến:23
BACK TO TOP