Hoạt động từ cơ sở » Khối quận » huyện
Quận đoàn Ninh Kiều: Triển khai hiệu quả việc thực hiện mô hình ″chủ trương 1+1″ và nâng chất sinh hoạt chi đoàn
thứ năm, ngày 31 tháng 10 năm 2019
Công tác đoàn kết tập hợp thanh niên và công tác phát triển đoàn viên được xem là công tác quan trọng và xuyên suốt hằng năm của Đoàn bộ quận. Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở Đoàn, Hội và thực hiện “Chủ trương 1 + 1” của Trung ương Đoàn quy định 1 đoàn viên giới thiệu được ít nhất 1 thanh niên tham gia vào tổ chức Đoàn, Hội nhằm phát huy vai trò nêu gương, nòng cốt của đoàn viên trong thu hút, tập hợp, đoàn kết thanh niên.
Lễ kết nạp đoàn.
Ban Thường vụ Quận đoàn chỉ đạo các cơ sở Đoàn triển khai đến cácchi đoàn trực thuộc xây dựng kế hoạch tập hợp thanh niên, đề ra mục tiêu cụ thể, đa dạng hóa phương thức tập hợp sinh động, thiết thực, phù hợp với thanh niên trong tình hình mới.Có 3 đơn vị được chọn làm chỉ đạo điểm việc thực hiện chủ trương 1+1: Đơn vị An Lạc, Công an Quận và Trường THPT Châu Văn Liêm. Bên cạnh đó, chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc quan tâm chỉ đạo các chi đoàn trực thuộc có các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn nhằm thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên để góp phần tăng cường thực hiện tốt chủ trương 1+1 tại đơn vị. Điển hình là Đoàn phường An Cư chỉ đạo các chi đoàn tổ chức sinh hoạt tại quán café và lồng ghép tổ chức sinh nhật cho đoàn viên; song song đó, Đoàn phường Cái Khế chỉ đạo chi đoàn tổ chức sinh hoạt chi đoàn lồng ghép với Hành quân về nguồn để thu hút đoàn viên thanh niên. Kết quả: Trong năm đã kết nạp được 1.839 đoàn viên mới.
 
Lễ kết nạp đoàn.
Khi thực hiện tốt chủ trương này sẽ góp phần nắm bắt số lượng, từng đối tượng thanh niên và đánh giá xu hướng của thanh niên trên địa bàn để đề ra kế hoạch tập hợp, đổi mới nội dung hoạt động phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên góp phần xây dựng tổ chức Đoàn, Hội ngày càng vững mạnh.
Sinh hoạt chi Đoàn của đơn vị phường Cái Khế (chi đoàn khu vực 1)
Tin, ảnh: Yến Nhi
Các bài viết khác
Truyền hình thanh niên
Lượt Truy Cập
09356665
số người truy cậpHôm nay:545
số người truy cậpHôm qua:808
số người truy cậpTuần này:1353
số người truy cậpTháng này:2958
số người truy cậpĐang trực tuyến:45
BACK TO TOP