Theo dấu chân Bác » Mẩu chuyện về Bác
″CÁCH MẠNG″ THEO Ý BÁC HỒ
thứ sáu, ngày 10 tháng 09 năm 2021
Năm 1946, khi nêu lên khẩu hiệu "cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư" một số cán bộ đã góp ý với Người là nghe "nó cũ quá". Bác đã giải thích, đại ý "không phải cái gì cũng bỏ"...
Năm 1947, ở Chiến khu Việt Bắc, với tên ký là Tân Sinh, Bác viết tác phẩm Đời sống mới, xuất bản lần đầu tiên ngay trong năm đó.
Trong trang đầu tiên đề cập tới "Đời sống mới", tác giả viết: "Đời sống mới không phải cái gì cũ cũng bỏ hết, không phải cái gì cũng làm mới. Cái gì cũ mà xấu, thì phải bỏ. Thí dụ: Ta phải bỏ hết tính lười biếng, tham lam. Cái gì cũ  mà không xấu, nhưng phiền phức thì phải sửa đổi lại cho hợp lý. Thí dụ: Đơm cúng, cưới hỏi quá xa xỉ, ta phải giảm bớt đi.
Cái gì cũ mà tốt, thì phải phát triển thêm. Thí dụ: Ta phải tương thân tương ái, tận trung với nước, tận hiếu với dân hơn khi trước.
Cái gì mới mà hay thì ta phải làm. Thí dụ: "ăn ở cho hợp vệ sinh, làm việc cho có ngăn nắp". Năm 1958, khi đồng chí Giang Đức Tuệ, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Bình đến gặp Bác tại Văn phòng Chủ tịch ngày 20 tháng 10, Bác dặn: "Cách mạng chỉ xoá bỏ cái xấu, cái dở và giữ lại cái tốt cái hay".
Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng có lưu trữ một bài nói chuyện của Bác, nhan đề "Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu (chưa xác minh chính xác ngày, tháng ra đời của văn kiện nên tạm xếp vào năm 1952).
Bác nói "Cách mạng là tiêu diệt những cái xấu, xây dựng những cái gì tốt".
Bác thực sự đã cho ta một tấm gương sáng về lời nói và cả về hành động cách mạng.
Bác đã nghiên cứu, đối chiếu, gạn lọc, xoá bỏ tất cả những cái "xấu" ngay trong lòng xã hội mới hiện đại, văn minh nhất đương thời, đồng thời đã phát hiện và giữ lại tất cả những cái hay, tốt, đẹp của lịch sử phát triển các dân tộc trên thế giới, cổ kim, đông, tây. Người đã thấy được cái hay, cái tốt trong Phật giáo, Thiên Chúa giáo, trong Khổng học để vận dựng vào cuộc cách mạng Việt Nam dưới ánh sáng những điều hay, điều tốt của chủ nghĩa Mác - Lênin.
Bác cũng thấy được trong từng con người, từng cộng đồng người, tuy "cũ", tuy "xấu", nhưng vẫn có cái "tốt" để phục cách mạng, mà cái tốt trên hết "là lòng yêu Tổ quốc, yêu nước, thương nòi". Cho nên, đã có những người làm quan to cho Pháp, cho triều đình Huế, đã học và kiếm được nhiều tiền trên đất nước "tư bản", những nhà "tư sản", những "địa chủ", những công dân sống lâu, sống sâu với kẻ địch, nhưng họ vẫn thấy được cái điều "cách mạng" ở Chủ tịch Hồ Chí Minh, tin  và đi theo "Cụ Hồ".
Người đã đến viếng và thắp hương ở đền Bà Triệu tại Thanh Hoá, thích các làn điệu dân ca Nghệ Tĩnh, Việt Nam, Pháp, ý. Khi nói, khi viết đều dùng lời lẽ, chữ nghĩa giản dị, khi cần thiết cũng đã nêu lên những ý hay của Tổng thống Hoa Kỳ, dí dỏm của người Anh, sâu sắc của Khổng Tử. Tất cả những điều ấy và biết bao điều khác nữa đâu có thể nói Bác là "cũ"!
Bác đã từng nói: Một đoàn thể mạnh thì cái tốt ngày càng phát triển, cái dở ngày càng bớt đi. Một điều tốt phải đưa ra cho tất cả mọi người cùng học, một điều xấu phải đưa ra tất cả mọi người cùng biết mà tránh. Người cũng đã dạy rằng, xoá điều xấu, làm điều tốt không thể gấp gáp được. Vì nếu có nấu cơm cũng phải 15 phút mới chín, huống chi là sửa chữa cả một nước đã 80 năm nô lệ, người tốt có, người xấu có, một đám ruộng có lúa lại có cỏ, muốn nhổ cỏ cũng phải vài ba giờ mới xong.
Trong tình hình đổi mới của nước ta hiện nay, những cụm từ "cách mạng", "cái xấu", "cái tốt", nhất thiết cũng cần cho chúng ta suy nghĩ. Mở cửa đón gió bốn phương, không phải "nhập" cả những điều "mới", "hiện đại" nhưng lại xấu xa, đồi bại, có những cái không tốt của "khách" mà chính họ cũng bỏ, càng không phải một cuộc "loại bỏ" những cái "cũ" đẹp dần mất đi, cái mới chưa tốt lại đang được o bế, đang có "môi trường" sinh sôi, nảy nở. Điều này làm cho những ai đó, rất cực đoan, muốn trở lại hai đầu "cũ, cũ hết; mới, mới hết; cũ xấu hết, mới tốt hết". Đó là một thái độ không "cách mạng", như lời Bác dạy.
Trích trong Nhớ lời Bác dậy , Nxb. Lao động. Hà Nội. 1996.
Các bài viết khác
Truyền hình thanh niên
HD sử dụng Sổ Chi đoàn
Lượt Truy Cập
010097449
số người truy cậpHôm nay:1
số người truy cậpHôm qua:0
số người truy cậpTuần này:1
số người truy cậpTháng này:1
số người truy cậpĐang trực tuyến:1
BACK TO TOP