Kế Hoạch

Tài liệuNgày tháng được thêm

Thứ tự bởi : tên | thời gian | lần xem [ lớn ]

Kê hoạch phối hợp số 2167-KHPH/TĐTN-BCHQS ngày 07/10/2014 về việc tổ chức cuộc thi tìm hiểu 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014) và 25 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014)

(Kèm thể lệ và gợi ý đáp án cuộc thi.)

Kế hoạch 93-KH/TĐTN - BTG về việc Biên soạn “Lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào cách mạng của thanh niên thành phố Cần Thơ (1930 – 2015)”

Kế hoạch số 91-KH/TĐTN-BTG tổ chức tọa đàm “Con đường cách mạng của thanh niên và phong cách cán bộ  Đoàn thời kỳ mới"

Kế hoạh số 87- KH/TĐTN-BTG V/v Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014) 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014)

Kế hoạch Liên tịch Số: 34 KH/TĐTN-SLĐTBXH về việc tổ chức Lễ “Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ” kỷ niệm 67 năm ngày thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2014)

 

Kế hoạch số 75 KH/TĐTN-BTG về việc sơ kết 03 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.Cần Thơ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi từ 2011 - 2014

Kế hoạch Năm Thanh niên tình nguyện 2014

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị trực tuyến trên mạng Internet

Kế hoạch tổ chức họp mặt - Giao lưu nghệ thuật Kỷ niệm “60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ” (07/5/1954-07/5/2014)

Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, triển khai Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các Luật được Quốc hội Khóa XIII kỳ họp thứ 6 thông qua

Trang 1 trong tổng số 4

Bản tin Tuổi trẻ Tây Đô