Kế Hoạch

Tài liệuNgày tháng được thêm

Thứ tự bởi : tên | thời gian | lần xem [ lớn ]

Kế hoạch số 126-KH/TĐTN-BTG Về Tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Kế hoạch phối hợp số 53- KHPH/TĐTN-CA ngày 09/4/2015 tổ chức cuộc thi tìm hiểu 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2015)

Kế họach phối hợp số 52- KHPH/TĐTN-CA ngày 09/4/2015 tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2015)

Kế hoạch số 118-KH/TĐTN-BTG tổ chức cuộc thi “Biển, đảo Tổ quốc và chiến sỹ Hải quân” kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam (07/5/1955 - 07/5/2015).

(Kèm theo thể lệ)

 

Kế hoạch số 117-KH/TĐTN-BTG tổ chức Hội thi tuyên truyền viên, giới thiệu sách chủ đề “Đảng với thanh niên – Thanh niên với Đảng”

Kế hoạch số 144-KH/TĐTN-BTG tổ chức cuộc thi sáng tác với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam,thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015)

Kế hoạch số 110-KH/TĐTN-BTG về việc tập huấn công tác viết, tin bài 2015

 

Kế hoạch 103-KH/TĐTN-BTG về việc tổ chức cuộc thi ảnh với chủ đề “Khoảnh khắc Tây Đô”

Kế hoạch số 102 KH/TĐTN-BTG về việc tổ chức Hội thi tuyên truyền viên giỏi Tìm hiểu “70 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam” năm 2014

GHI CHÚ:

1. Thời gian: Hội thi tổ chức trong 1 ngày. Dự kiến khai mạc lúc 7h30, ngày 15/12/2014.
2. Địa điểm: Hội trường Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ.

Họp các Trưởng Đoàn triển khai các nội dung hội thi vào lúc 8 giờ ngày 12/11/2014, tại Hội trường Thành Đoàn Cần Thơ.

 

Kế hoạch số 101 KH/TĐTN-BTG về việc thực hiện Ấn phẩm Xuân Ất Mùi năm 2015

Trang 1 trong tổng số 5

Bản tin Tuổi trẻ Tây Đô

 

 

Trung Ương Đoàn

Đại học Cần Thơ


Dân Chính Đảng

Doanh nghiệp

Ninh Kiều

Cái Răng