Kế Hoạch

Tài liệuNgày tháng được thêm

Thứ tự bởi : tên | thời gian | lần xem [ lớn ]

Kế hoạch số 118-KH/TĐTN-BTG tổ chức cuộc thi “Biển, đảo Tổ quốc và chiến sỹ Hải quân” kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam (07/5/1955 - 07/5/2015).

(Kèm theo thể lệ)

 

Kế hoạch số 117-KH/TĐTN-BTG tổ chức Hội thi tuyên truyền viên, giới thiệu sách chủ đề “Đảng với thanh niên – Thanh niên với Đảng”

Kế hoạch số 144-KH/TĐTN-BTG tổ chức cuộc thi sáng tác với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam,thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015)

Kế hoạch số 110-KH/TĐTN-BTG về việc tập huấn công tác viết, tin bài 2015

 

Kế hoạch 103-KH/TĐTN-BTG về việc tổ chức cuộc thi ảnh với chủ đề “Khoảnh khắc Tây Đô”

Kế hoạch số 102 KH/TĐTN-BTG về việc tổ chức Hội thi tuyên truyền viên giỏi Tìm hiểu “70 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam” năm 2014

GHI CHÚ:

1. Thời gian: Hội thi tổ chức trong 1 ngày. Dự kiến khai mạc lúc 7h30, ngày 15/12/2014.
2. Địa điểm: Hội trường Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ.

Họp các Trưởng Đoàn triển khai các nội dung hội thi vào lúc 8 giờ ngày 12/11/2014, tại Hội trường Thành Đoàn Cần Thơ.

 

Kế hoạch số 101 KH/TĐTN-BTG về việc thực hiện Ấn phẩm Xuân Ất Mùi năm 2015

Kê hoạch phối hợp số 2167-KHPH/TĐTN-BCHQS ngày 07/10/2014 về việc tổ chức cuộc thi tìm hiểu 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014) và 25 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014)

(Kèm thể lệ và gợi ý đáp án cuộc thi.)

Kế hoạch 93-KH/TĐTN - BTG về việc Biên soạn “Lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào cách mạng của thanh niên thành phố Cần Thơ (1930 – 2015)”

Kế hoạch số 91-KH/TĐTN-BTG tổ chức tọa đàm “Con đường cách mạng của thanh niên và phong cách cán bộ  Đoàn thời kỳ mới"

Trang 1 trong tổng số 4

Bản tin Tuổi trẻ Tây Đô

 

 

Trung Ương Đoàn

Đại học Cần Thơ


Dân Chính Đảng

Doanh nghiệp

Ninh Kiều

Cái Răng