NĂM CHUYỂN ĐỔI SỐ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN
Tuổi trẻ Thốt Nốt phối hợp thực hiện cao điểm “50 ngày, đêm”
thứ sáu, ngày 25 tháng 08 năm 2023
Tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đồng thời góp phần nâng cao năng lực số cho người dân và thanh thiếu niên trên địa bàn quận.  Từ ngày 15/6/2023, Quận đoàn Thốt Nốt phối hợp thực hiện cao điểm “50 ngày, đêm” đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân.
Hưởng ứng hoạt động, 100% Đoàn phường trực thuộc Quận đoàn đã triển khai, tổ chức ra quân phối hợp thực hiện đồng bộ, quyết liệt, với nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn, phục vụ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn quận.
Hoạt động ý nghĩa giúp phát huy tinh thần, trách nhiệm của tuổi trẻ, góp phần hiện thực hóa chủ đề Chiến dịch hè năm 2023 “Tuổi trẻ quận Thốt Nốt tham gia chuyển đổi số vì quận Thốt Nốt an toàn văn minh”.
 
Các bài viết khác
Truyền hình thanh niên
HD sử dụng Sổ Chi đoàn
Lượt Truy Cập
010016724
số người truy cậpHôm nay:1
số người truy cậpHôm qua:0
số người truy cậpTuần này:1
số người truy cậpTháng này:1
số người truy cậpĐang trực tuyến:1
BACK TO TOP