Nhân sự mới » Thành phố
Nhân sự mới
thứ bảy, ngày 09 tháng 04 năm 2016
Ngày 7-4-2016, đồng chí Trịnh Minh Thắng, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ, làm việc với cán bộ chủ chốt Báo Cần Thơ để triển khai quyết định của Trưởng ban Tổ chức Thành ủy về việc điều động cán bộ.
Đồng chí Trịnh Minh Thắng, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy trao quyết định cho đồng chí Hồ Thị Thanh Bạch.
Theo đó, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy quyết định điều động đồng chí Hồ Thị Thanh Bạch, Trưởng ban Thư ký Tòa soạn Báo Cần Thơ, về Sở Nội vụ TP Cần Thơ nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ cụ thể do Sở Nội vụ thành phố tham mưu UBND thành phố phân công.
Theo ANH DŨNG (Báo CT)
    Connection failed: SQLSTATE[08004] [1040] Too many connections