Mỗi xã một sản phẩm
Văn bản pháp quy
thứ ba, ngày 25 tháng 08 năm 2020
Các văn bản pháp quy:
1. Kế hoạch số 11-/KH-UBND ngày 20/01/2020 của UBND thành phố Cần Thơ về thực hiện đề án "Mỗi xã một sản phẩm" trên địa bàn TP Cần Thơ năm 2020 --> Tải về
2. Quyết định số 781/QĐ-TTg ngày 08/6/2020 về sửa đổi, bổ sung một số phụ lục Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm --> Tải về
3. Công văn số 42/VPĐPXDNTM, ngày 08/07/2020 của Văn Phòng điều phố xây dựng nông thôn mới về triển khai trình tự, thủ tục đánh giá công nhận và xếp hạng sản phẩm OCOP theo Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 và Quyết định số 781/QĐ-TTg ngày 08/6/2020. --> Tải về
4. Công văn số 51/VPĐPNTM ngày 13/8/2020 của VP Điều phối xây dựng nông thôn mới về phối hợp hỗ trợ rà soát các sản phẩm đặc trưng của địa phương và đề xuất các hoạt động xúc tiến thương mại --> Tải về
 

 
Truyền hình thanh niên
Lượt Truy Cập
09542593
số người truy cậpHôm nay:132
số người truy cậpHôm qua:293
số người truy cậpTuần này:1632
số người truy cậpTháng này:3260
số người truy cậpĐang trực tuyến:11
BACK TO TOP