Tài liệu - Kỹ năng » Kỹ năng Đoàn - Hội - Đội
Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ triển khai thực hiện Đoàn cơ sở “3 chủ động”, giai đoạn 2018 - 2022
thứ tư, ngày 20 tháng 06 năm 2018
Ngày 18/6/2018 Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ đã ban hành Hướng dẫn số 16-HD/TĐTN-TCKT về việc Hướng dẫn xây dựng Đoàn cơ sở "3 chủ động" giai đoạn 2018 - 2022. Theo đó hướng dẫn này áp dụng đối với các đơn vị Đoàn cơ sở trong Đoàn bộ thành phố Cần Thơ.
 
Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ đã xác định các nội dung cụ thể để hướng dẫn xây dựng Đoàn cơ sở "3 chủ động" giai đoạn 2018 - 2022, bao gồm:
- Chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên địa phương, đơn vị
+ Chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, nhu cầu tâm tư, nguyện vọng của từng đoàn viên, thanh thiếu niên kể cả các thông tin trên mạng xã hội (Zalo, Facebook, Youtube…).
+ Chủ động trong công tác quản lý đoàn viên: có danh sách đoàn viên và cập nhật thường xuyên; có theo dõi, nhận xét đánh giá định kỳ hằng năm vào hồ sơ đoàn viên; thực hiện đầy đủ, đúng quy trình phát triển đoàn viên mới, chương trình Rèn luyện đoàn viên; quy trình chuyển sinh hoạt đoàn, trưởng thành đoàn, kỷ luật đoàn viên…
+ Chủ động rà soát, thống kê, lập danh sách những đoàn viên, thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, trong đơn vị, đặc biệt thanh niên dân tộc, thanh niên tôn giáo, thanh niên yếu thế để có kế hoạch giúp đỡ.
+ Chủ động phổ biến tới từng đoàn viên và tuyên truyền trong thanh niên những vấn đề mới trong đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công tác dân tộc, tôn giáo; tình hình thế giới, trong nước, địa phương, đơn vị và những vấn đề thực tiễn đang đặt ra với công tác đoàn và phong trào thanh niên.
+ Chủ động chăm lo và bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi của địa phương, đơn vị.
- Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác
+ Chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác của đơn vị nhằm cụ thể hóa nghị quyết của cấp ủy Đảng, lãnh đạo địa phương, đơn vị và của Đoàn cấp trên.
+ Chủ động triển khai thực hiện chương trình công tác hằng năm của đơn vị; tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh thiếu nhi góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, đơn vị; triển khai thực hiện công trình (phần việc) thanh niên.
+ Chủ động chỉ đạo các chi đoàn tổ chức sinh hoạt chi đoàn định kỳ.
+ Chủ động xây dựng và phát triển tổ chức, đặc biệt trong việc thực hiện chủ trương 1+1 (1 đoàn viên vận động, tập hợp ít nhất 01 thanh niên vào tổ chức Đoàn, Hội).
+ Chủ động trong kiểm tra, đánh giá, tự phê bình và phê bình; trong phát hiện, nhân rộng mô hình, gương điển hình tiên tiến.
- Chủ động tham mưu cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan
+ Chủ động tham mưu cấp ủy Đảng về cơ chế, nội dung trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; trong chỉ đạo các hoạt động phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn để thực hiện tốt công tác thanh niên.
+ Chủ động tham mưu cấp ủy Đảng thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ Đoàn tại cơ sở.
+ Chủ động tham mưu cho cấp ủy trong công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.
+ Chủ động phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, chi ủy (khu vực, ấp…) trong thực hiện nhiệm vụ chính trị cấp ủy giao; trong tham mưu cơ chế, chính sách nhằm thực hiện tốt công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của địa phương, đơn vị.
+ Chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp huy động các nguồn lực xã hội phục vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương, đơn vị.
 
Các nội dung trên đã được Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ triển khai đến tất cả các đơn vị trực thuộc và đề nghị các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn của đơn vị mình để triển khai cho cơ sở. Về các giải pháp cụ thể, căn cứ các nội dung của hướng dẫn, căn cứ tình hình thực tế của các đơn vị,  các đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch và báo cáo về cho Đoàn cấp quận, huyện và tương đương về việc xây dựng đoàn cơ sở "3 chủ động"; Đoàn cấp huyện và tương đương cử cán bộ theo dõi, hướng dẫn, nắm bắt các nội dung và báo cáo về Ban Thường vụ Thành đoàn theo thời gian quy định và hằng năm tiến hành kiểm tra đánh giá và quyết định công nhận những đoàn cơ sở đạt Đoàn cơ sở "3 chủ động" theo như hướng dẫn và thang điểm đánh giá. Kết quả triển khai thực hiện xây dựng đoàn cơ sở "3 chủ động" là tiêu chí quan trọng đánh giá đoàn cơ sở hằng năm; đồng thời là cơ sở bình xét danh hiệu, giải thưởng đối với đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở đó.
 
        Ban Tổ chức – Kiểm tra Thành Đoàn
Các bài viết khác
Truyền hình thanh niên
Lượt Truy Cập
09356665
số người truy cậpHôm nay:545
số người truy cậpHôm qua:808
số người truy cậpTuần này:1353
số người truy cậpTháng này:2958
số người truy cậpĐang trực tuyến:44
BACK TO TOP