Tài liệu - Kỹ năng » Tài liệu sinh hoạt chi đoàn
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN Tài liệu sinh hoạt: Tuyên truyền kỷ niệm 72 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2020) đồng thời là ngày truyền thống thi đua - khen thưởng
thứ tư, ngày 10 tháng 06 năm 2020
Cách đây 72 năm (Ngày 11/6/1948), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra "Lời kêu gọi Thi đua ái quốc" giữa lúc cuộc kháng chiến của dân tộc ta chống lại thực dân Pháp đang diễn ra hết sức cam go, khốc liệt, nhằm kêu gọi, động viên toàn dân tộc chung tay bảo vệ và dựng xây đất nước.
Trong Lời kêu gọi thi đua ái quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sử dụng những ngôn từ hết sức mộc mạc, gần gũi, dễ hiểu nhưng qua đó đã đề cập một cách toàn diện về việc tổ chức, triển khai một phong trào thi đua như: mục đích, vai trò, ý nghĩa, nội dung, cách làm, lực lượng cũng như sức lan tỏa của phong trào.
“Mục đích thi đua ái quốc là: Diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm”
Bác Hồ đã chỉ ra 03 thứ giặc nguy hiểm nhất vào lúc bấy giờ đang đe dọa sự tồn tại của Chính quyền cách mạng non trẻ và theo thứ tự là "giặc đói" - "giặc dốt" - "giặc ngoại xâm".
Ngay từ mục đích của phong trào thi đua yêu nước của Bác đã hàm chứa ý chí tự lực, tự cường của dân tộc ta được đúc kết từ truyền thống văn hiến ngàn năm đồng thời cũng rất thực tiễn: diệt "giặc đói" trước để lo cho cuộc sống của người dân vì có đủ ăn, đủ mặc thì mới có tinh thần để làm việc lớn; diệt "giặc dốt" để toàn dân biết đọc, biết viết có như vậy mới có tri thức để lao động, để chiến đấu; khi giải quyết được cái ăn và cái chữ thì nhân dân ta sẽ có sức mạnh đánh đuổi ngoại xâm
Muốn "diệt" 03 thứ giặc ấy lực lượng không ai khác đó chính là Nhân dân, như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh:
"Lực lượng của dân
Tinh thần của dân, để gây:
Hạnh phúc cho dân"
Tư tưởng lấy dân làm gốc được thể hiện rất rõ nét trong quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người hiểu rõ được sức mạnh vô địch của quần chúng nhân dân một khí sức mạnh ấy được tập hợp, đoàn kết lại thì không khó khăn nào không thể vượt qua được.
Đối tượng của phong trào thi đua yêu nước theo quan điểm của Bác Hồ đó là mọi tầng lớp nhân dân cho dù là sỹ, nông, công thương, binh hay già, trẻ, gái, trai, giàu, nghèo, lớn, nhỏ đều có thể tham gia thi đua đóng góp công sức cho công cuộc kháng chiến và kiến quốc.
Khẩu hiệu thi đua được Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa ra hết sức ngắn gọn:"Toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến", khẩu hiệu ấy tuy ngắn gọn nhưng thể hiện được đây là một phong trào rộng khắp và tập hợp đông đảo quần chúng nhân dân tham gia vì mục tiêu: "Dân tộc độc lập, Dân quyền tự do, Dân sinh hạnh phúc".
Phong trào thi đua ái quốc đã trải qua nhiều chặng đường đầy gian lao trên con đường xây dựng và phát triển của đất nước, đến nay phong trào ấy vẫn vẹn nguyên giá trị.
Trên tinh thần "Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh", 72 năm qua, các phong trào thi đua dưới nhiều hình thức được phát động trên toàn quốc để thực hiện những nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn khác nhau.
Từ những phong trào thi đua đã xuất hiện những điển hình tiên tiến tiêu biểu, những mô hình hay, cách làm tốt được lan tỏa mạnh mẽ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân trong tỉnh cũng như ngoài thành phố. Từ đó nhắc nhở mọi người đặc biệt đội ngũ cán bộ, công chức phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy và sáng tạo trong công việc, hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân, kiên quyết chống lại các biểu hiện tham nhũng, lãng phí, quan liêu, xa dân và những việc làm tổn hại đến quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.
 
 
Các bài viết khác
Truyền hình thanh niên
HD sử dụng Sổ Chi đoàn
Lượt Truy Cập
09718465
số người truy cậpHôm nay:1
số người truy cậpHôm qua:0
số người truy cậpTuần này:1
số người truy cậpTháng này:1
số người truy cậpĐang trực tuyến:1
BACK TO TOP