Tài liệu - Kỹ năng » Tài liệu sinh hoạt chi đoàn
Định hướng nội dung sinh hoạt chi đoàn tháng 8
thứ sáu, ngày 31 tháng 07 năm 2020
1. Tuyên truyền các hoạt động nổi bật của Đảng, Nhà nước và địa phương, trong đó, tập trung tuyên truyền về kết quả kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV, các hoạt động tiếp xúc cử tri sau kỳ họp HĐND tỉnh; các luật, hiệp định có hiệu lực từ ngày 01/8/2020…
2. Tiếp tục tuyên truyền đậm nét về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; các phong trào thi đua yêu nước; các tập thể, cá nhân điển hình, các mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII. Tập trung tuyên truyền về công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp huyện và tương đương; các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV tiến tới Đại hội XIII của Đảng; việc tham gia góp ý vào dự thảo Văn kiện chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV và Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
3.  Tăng cường công tác tuyên truyền việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương và ban Chỉ đạo các cấp trên địa bàn tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid - 19, bệnh bạch hầu; thường xuyên cập nhật thông tin về diễn biến của tình hình dịch bệnh để tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mọi người trong việc tham gia phòng, chống dịch bệnh, không được chủ quan, lơ là trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh hiện nay.
4. Tuyên truyền, phản ánh các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, các sự kiện chính trị quan trọng trong tháng:
- Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930-01/8/2020).
- Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888-20/8/2020).
- Kỷ niệm 75 năm ngày cách mạng Tháng Tám - Tổng khởi nghĩa giành chính quyền (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 -2/9/2020).
- Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Công an Nhân dân (19/8/1945-19/8/2020).
- Kỷ niệm 59 năm thảm họa chất độc da cam/dioxin ở Việt Nam (10/8/1961-10/8/2020) và Ngày vì nạn nhân chất  độc da cam (10/8).
5. Đẩy mạnh tuyên truyền về các hoạt động tình nguyện trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè thành phố Cần Thơ năm 2020. 1. Tuyên truyền các hoạt động nổi bật của Đảng, Nhà nước và địa phương, trong đó, tập trung tuyên truyền về kết quả kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV, các hoạt động tiếp xúc cử tri sau kỳ họp HĐND tỉnh; các luật, hiệp định có hiệu lực từ ngày 01/8/2020…
2. Tiếp tục tuyên truyền đậm nét về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; các phong trào thi đua yêu nước; các tập thể, cá nhân điển hình, các mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII. Tập trung tuyên truyền về công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp huyện và tương đương; các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV tiến tới Đại hội XIII của Đảng; việc tham gia góp ý vào dự thảo Văn kiện chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV và Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
3.  Tăng cường công tác tuyên truyền việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương và ban Chỉ đạo các cấp trên địa bàn tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid - 19, bệnh bạch hầu; thường xuyên cập nhật thông tin về diễn biến của tình hình dịch bệnh để tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mọi người trong việc tham gia phòng, chống dịch bệnh, không được chủ quan, lơ là trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh hiện nay.
4. Tuyên truyền, phản ánh các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, các sự kiện chính trị quan trọng trong tháng:
- Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930-01/8/2020).
- Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888-20/8/2020).
- Kỷ niệm 75 năm ngày cách mạng Tháng Tám - Tổng khởi nghĩa giành chính quyền (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 -2/9/2020).
- Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Công an Nhân dân (19/8/1945-19/8/2020).
- Kỷ niệm 59 năm thảm họa chất độc da cam/dioxin ở Việt Nam (10/8/1961-10/8/2020) và Ngày vì nạn nhân chất  độc da cam (10/8).
5. Đẩy mạnh tuyên truyền về các hoạt động tình nguyện trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè thành phố Cần Thơ năm 2020. 
Trên đây là định hướng Sinh hoạt chi đoàn tháng 8 năm 2020, đề nghị các đơn vị quan tâm, thực hiện đảm bảo nội dung, chất lượng!
BTG (tổng hợp)
Các bài viết khác
Truyền hình thanh niên
HD sử dụng Sổ Chi đoàn
Lượt Truy Cập
010016759
số người truy cậpHôm nay:1
số người truy cậpHôm qua:0
số người truy cậpTuần này:1
số người truy cậpTháng này:1
số người truy cậpĐang trực tuyến:1
BACK TO TOP