Tài liệu - Kỹ năng » Tài liệu sinh hoạt chi đoàn
ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 9 NĂM 2022
thứ ba, ngày 30 tháng 08 năm 2022
Thực hiện Hướng dẫn số 67 -HD/TĐTN-BTG ngày 12 tháng 01 năm 2022 của Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ hướng dẫn chủ điểm sinh hoạt chi Đoàn năm 2022, Ban Tuyên giáo Thành đoàn Cần Thơ, định hướng nội dung sinh hoạt chi Đoàn tháng 9 như sau:
Tháng 9 với chủ điểm “Tự hào Tuổi trẻ Việt Nam”
1. Kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022)
- Tuyên truyền bối cảnh, diễn biến, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám; khẳng định tầm vóc thời đại và ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); sự vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm đó trong sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước, nhất là trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay.
- Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, về quốc phòng - an ninh, về bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; đồng thời đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận giá trị, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám, vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.
2. Kỷ niệm 67 năm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (10/9/1955 - 10/9/2022)
Đại hội Mặt trận Dân tộc thống nhất họp tại Hà Nội từ ngày 5 đến 10-9-1955 đã quyết định thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thông qua cương lĩnh nhằm đoàn kết mọi lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình trong cả nước. Từ ngày thành lập, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn thống nhất về ý chí và hành động, xứng đáng là người đại diện của quần chúng nhân dân; xây dựng, tập hợp các tầng lớp nhân dân thành một khối đoàn kết, tạo thành sức mạnh để hoàn thành công cuộc giành độc lập dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc và công cuộc đổi mới đất nước.
3. Kỷ niệm 77 năm Ngày Nam bộ kháng chiến (23/9/1945 - 23/9/2022)
Chỉ sau 21 ngày nước nhà được độc lập, thực dân Pháp dã tâm xâm chiếm nước ta một lần nữa. Ngày 23-9-1945, chúng nổ súng tấn công Sài Gòn, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược nước ta lần thứ hai. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, quân và dân Nam Bộ đã nhất tề đứng lên, quyết chiến với thực dân xâm lược.
Sự kiện Ngày Nam Bộ kháng chiến là biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, ý chí bảo vệ độc lập, tự do; là dấu son lịch sử thể hiện tinh thần quật cường, hào khí của quân và dân Nam bộ; xứng đáng với danh hiệu vẻ vang “Thành đồng Tổ quốc” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao tặng.
4. Tuyên truyền về Đại hội đoàn cấp huyện, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Cần Thơ lần thứ XI, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027
Tuyên truyền về kết quả Đại hội Đoàn các cấp, về kết quả đạt được trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của đơn vị nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền về các công trình, phần việc chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Cần Thơ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027; phát động tuổi trẻ đơn vị thay đổi ảnh đại diện, trang bìa facebook chào mừng Đại hội.
Như Ngọc (TH)
Các bài viết khác
Truyền hình thanh niên
HD sử dụng Sổ Chi đoàn
Lượt Truy Cập
010097758
số người truy cậpHôm nay:1
số người truy cậpHôm qua:0
số người truy cậpTuần này:1
số người truy cậpTháng này:1
số người truy cậpĐang trực tuyến:1
BACK TO TOP