Tài liệu - Kỹ năng » Tài liệu sinh hoạt chi đoàn
Định hướng sinh hoạt chi đoàn và công tác giáo dục thanh niên tháng 1,2/2018
thứ bảy, ngày 30 tháng 12 năm 2017
1. Nội dung sinh hoạt
* Kỷ niệm 77 năm Ngày Bác Hồ trở về nước (28/1/1941 – 28/1/2018)
Sau 30 năm ra đi tìm đường cứu nước, ngày 28/1/1941, Bác Hồ trở về Tổ quốc trực tiếp lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, kết quả bằng Cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám thành công, thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Sự kiện này được đánh dấu là mốc son chói lọi, dấu ấn lịch sử quan trọng, quyết định sự thành công của cách mạng Việt Nam. Kỷ niệm 73 năm Ngày Bác Hồ trở về nước, tuổi trẻ thành phố tiếp tục ra sức học tập, rèn luyện, thực hiện tốt Cuộc vận động “Tuổi trẻ Cần Thơ học tập và làm theo lời Bác”, góp phần xây dựng và phát triển thành phố.
 
* Kỷ niệm 45 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở lại Việt Nam ( 27/1/1973 – 27/1/2018) và 50 năm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân – 1968
- Sự kiện lịch sử ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam – 1973 đánh dấu thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta cả về chính trị, quân sự, ngoại giao; thể hiện bước trưởng thành vượt bậc và thành tựu to lớn trong lịch sử vẻ vang của ngành ngoại giao cách mạng Việt Nam; là thắng lợi của cả hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa, của các lực lượng cách mạng trên thế giới đấu tranh vì hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội.
- Ca ngợi, khẳng định bản chất cách mạng, tính khoa học, sáng tạo và tầm vóc thời đại trong đường lối, chiến lược, sách lược; những bài học kinh nghiệm lịch sử quý giá của nền ngoại giao cách mạng Việt Nam hơn nửa thế kỷ qua; được kế thừa và phát huy trong gần 30 năm đổi mới.
- Ý nghĩa lịch sử to lớn chiến thắng của quân và dân ta nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng trong Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân – 1968, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta; làm phá sản chiến lược “chiến tranh cục bộ”, góp phần chấm dứt chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất; buộc Mỹ phải chấp thuận đàm phán tại Hội nghị Paris về chấm dứt chiến trang, lập lại hoàn bình ở Việt Nam.
Khẳng định giá trị và ý nghĩa quan trọng của sự kiện lịch sử; ca ngợi tinh thần chiến đấu anh dúng và những đóng góp to lớn của đồng bào, chiến sĩ ta trong Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân – 1968.
- Kỷ niệm 50 năm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân – 1968 là dịp để tuổi trẻ thành phố ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng hào hùng của dân tộc và nhân dân ta. Từ đó phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
* Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2018)
- Ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang và khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 85 năm qua. Nêu bật những thắng lợi vĩ đại của Đảng trong lịch sử xây dựng và phát triển, nhất là trong đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.
- Biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu (đặc biệt là các đảng viên trẻ) trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Giới thiệu tấm gương, người đứng đầu đơn vị, cơ quan học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Đấu tranh, phê phán những hiện tượng tiêu cực, cờ bạc, mê tín dị đoan, lãnh phí trong việc hiếu, hỷ, lễ hội… Đấu tranh phản bác những quan điểm sai trách của các thế lực thù địch, cơ hội chính trịnh chống phá Đảng và Nhà nước ta.
 
* 68 Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 – 09/01/2018):
Ôn lại truyền thống, sự hình thành và phát triển của các phong trào học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam từ ngày 09/01/1950 – 09/01/2018; sự kiện học sinh Trần Văn Ơn (14 tháng 4 năm 1931 - 9 tháng 1 năm 1950) đã hy sinh trong phong trào biểu tình của học sinh, sinh viên năm 1950… Qua đó cần nhấn mạnh vai trò của học sinh, sinh viên trong giai đoạn hiện nay. Qua đó tiếp tục đẩy mạnh phong trào sinh viên và xây dựng tổ chức Hội Sinh viên ngày càng vững mạnh (dựa trên Đề cương tuyen truyền kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam  (09/01/1950 - 09/01/2018) Đại hội thành lập Hội Sinh viên Việt Nam TP. Cần Thơ (2008 – 2018) của Hội Sinh viên thành phố .
 
* Đón Tết cổ truyền của dân tộc
Các hoạt động đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ theo tinh thần: An toàn, Đoàn kết, Vui tươi và Tiết kiệm. Với nhiều hình thức tổ chức đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm, tạo ấn tượng sâu sắc, có sức thuyết phục, lan tỏa rộng; thể hiện tính truyền thống. Đồng thời kết hợp tuyên truyền, giáo dục với những việc làm thiết thực, tạo bầu không khí vui tươi, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều được vui Xuân, đón Tết.
2. Hình thức tổ chức sinh hoạt chi đoàn
Chi đoàn tổ chức sinh hoạt phù hợp với điều kiện về không gian và thời gian, cần chủ động, tích cực và sáng tạo, đảm bảo bám sát nội dung, có thể tổ chức theo một số hình thức sau:
- Tổ chức gặp mặt, giao lưu, tọa đàm với các nhân vật, nhân chứng lịch sử đang sinh sống tại địa phương, đơn vị.
- Chiếu phim phóng sự về: Bác Hồ, cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.
- Tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn; thăm hỏi, giúp đỡ các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng.
- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, khuyến khích các trò chơi dân gian mang tính truyền thống văn hóa của địa phương, dân tộc chào mừng kỷ niệm các sự kiện lịch sử trong tháng 01, 02 năm 2018…
3. Định hướng tư tưởng cho thanh niên trước các vấn đề xã hội nổi bật
- Thông qua các hoạt động, Cán bộ Đoàn cần nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên để có sự điều chỉnh phù hợp, thu hút thanh niên tham gia các phong trào, hoạt động do Đoàn, Hội phát động.
- Nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận trong thanh niên, người dân về việc giảm giá xăng, bình ổn giá cả các mặt hàng ngày Tết, việc tăng lương; thái độ của người dân đối với các phong trào tình nguyện thanh niên tại địa phương, đơn vị.
- Tăng cường quản lý tình hình thanh niên đi làm ăn xa và nắm bắt lực lượng thanh niên đi làm ăn xa về quê ăn Tết, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương trong thời gian nghỉ tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2018.
Công tác nắm bắt tư tưởng phải thực sự đi vào chiều sâu, phản ánh được tình hình tư tưởng của đoàn viên thanh niên. Tránh hiện tượng nắm bắt chung chung, phản ảnh chưa cụ thể, chính xác.
                      Như Ngọc (Tổng hợp)                                                     
Các bài viết khác
Truyền hình thanh niên
Lượt Truy Cập
09534210
số người truy cậpHôm nay:120
số người truy cậpHôm qua:179
số người truy cậpTuần này:1659
số người truy cậpTháng này:120
số người truy cậpĐang trực tuyến:4
BACK TO TOP