Xây dựng Đoàn
Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ thực hiện công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2023
thứ sáu, ngày 16 tháng 06 năm 2023
Thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát và đi cơ sở trong năm 2023, Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ thành lập 03 đoàn kiểm tra, giám sát định kỳ 6 tháng đầu năm nhằm đánh giá công tác triển khai thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023 theo chủ đề năm “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”, kiểm tra kết quả tổ chức thực hiện các chỉ tiêu trong 6 tháng đầu năm, kết quả tổ chức, tham gia các hoạt động chuyển đổi số trong các hoạt động Đoàn cấp cơ sở; công tác triển khai thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên trường học; kết quả thực hiện tổng kết chương trình công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2022 – 2023; công tác triển khai thực hiện Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023…tại 05 đơn vị quận, huyện Đoàn và tương trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Đ/c Lư Thị Ngọc Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm tại Quận đoàn Ô Môn
Qua kiểm tra, giám sát cho thấy Ban Thường vụ các quận, huyện Đoàn và tương đương đã phát huy tốt tinh thần xung kích, tình nguyện trong từng hoạt động như: Tổ chức các hoạt động “Xuân tình nguyện”, phối hợp tổ chức hoạt động “Tết quân dân”, thành lập Đội thanh niên tình nguyện hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính trên dịch vụ công trực tuyến, phối hợp, hỗ trợ cài đặt, sử dụng phần mềm ứng dụng VneID đồng bộ với sử dụng với căn cước công dân có gắn chíp; tổ chức phiên chợ thanh toán không dùng tiền mặt; tổ chức tập huấn các cơ sở Đoàn trực thuộc thực hiện phần mềm quản lý đoàn viên và tuyên truyền vận động đoàn viên cài đặt app Thanh niên Việt Nam tham gia thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2022 – 2023….
 
Đ/c Lâm Văn Tân, Phó Bí thư Thành đoàn kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại Huyện đoàn Phong Điền Đ/c Trần Việt Tuấn, Phó Bí thư Thành đoàn kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại Huyện đoàn Vĩnh Thạnh
 
 
Bên cạnh công tác kiểm tra giám sát định kỳ, Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ cũng đã thành lập Tổ kiểm tra kết quả thực hiện Bảng tiêu chí Thi đua công tác Đoàn và phong trào Thanh niên trường học năm học 2022 – 2023, qua đó đã đi kiểm tra tại 10 đơn vị Đại học, Cao đẳng. Tổng số đơn vị cấp huyện được kiểm tra trong 6 tháng đầu năm 2023 là 15/22 đơn vị.
Qua đó công tác kiểm tra, giám sát 06 tháng đầu năm 2023 của Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ được thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra, đúng trọng tâm, trọng điểm, đã kiểm tra đánh giá đúng thực trạng tình hình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của Đoàn bộ thành phố; kịp thời phát hiện những mô hình tiêu biểu để động viên, khuyến khích nhân rộng. Đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế của các đơn vị để khắc phục, nâng cao chất lượng công tác Đoàn trong thời gian tới.
 
Ban Tổ chức – Kiểm tra
Các bài viết khác
Truyền hình thanh niên
HD sử dụng Sổ Chi đoàn
Lượt Truy Cập
010016675
số người truy cậpHôm nay:1
số người truy cậpHôm qua:0
số người truy cậpTuần này:1
số người truy cậpTháng này:1
số người truy cậpĐang trực tuyến:1
BACK TO TOP