Xây dựng Đoàn
Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ thực hiện công tác kiểm tra, giám sát định kỳ năm 2021
thứ ba, ngày 23 tháng 11 năm 2021
Thực hiện kế hoạch số 226-KH/TĐTN-TCKT ngày 26/02/2021 của Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ về việc kiểm tra, giám sát và đi cơ sở của Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ năm 2021.
Nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện chủ đề công tác năm và các chỉ tiêu đề ra trong chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2021. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của cán bộ, đoàn viên và tổ chức Đoàn các cấp trong việc thực hiện các Nghị quyết công tác Đoàn, chấp hành thực hiện Điều lệ đoàn góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi đoàn, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng đoàn viên và đội ngũ cán bộ Đoàn.
Ban Thường vụ Thành đoàn đã tiến hành thực hiện công tác kiểm tra, giám sát định kỳ 06 tháng đầu năm và cuối năm 2021. Trong 06 tháng đầu năm, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thông qua báo cáo bằng văn bản với các nội dung: Kiểm tra, giám sát việc cụ thể hóa công tác triển khai, chỉ đạo thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021 của Ban Chấp hành Thành đoàn Cần Thơ, theo chủ đề công tác năm “Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”; Công tác tổ chức, xây dựng Đoàn trong nữa đầu năm 2021; Kết quả triển khai, tổ chức thực hiện Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021; Kết quả triển khai thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên trường học, trong 08 tháng đầu năm 2021; Kết quả triển khai thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi, năm học 2020 – 2021; Kết quả công tác quy hoạch cán bộ Đoàn trong nữa đầu năm 2021.
Ban Thường vụ Thành đoàn kiểm tra định kỳ công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2021 đối với Quận Đoàn Ninh Kiều vào ngày 23/11/2021
Đối với công tác kiểm tra, giám sát định kỳ cuối năm 2021, Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ tập trung vào các nội dung: Kết quả triển khai thực hiện các chỉ tiêu năm 2020 và các chỉ tiêu hoạt động của cụm năm 2021; Công tác quy hoạch cán bộ theo Điều lệ Đoàn và Quy chế cán bộ Đoàn trong năm 2021; Công tác đào tạo, giới thiệu việc làm cho đoàn viên thanh niên; các nguồn vốn vay từ Ngân hàng chính sách xã hội; Công tác đánh giá phân loại đoàn viên và tổ chức cơ sở Đoàn và kiểm điểm xếp loại chất lượng đối với tập thể lãnh đạo và cá nhân theo hướng dẫn số 37-HD/TĐTN-TCKT ngày 22/01/2020 của Ban Thường vụ Thành đoàn.
Qua đó công tác kiểm tra, giám sát định kỳ năm 2021 của Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ được thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra, đúng trọng tâm, trọng điểm, đánh giá đúng thực trạng tình hình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của Đoàn bộ thành phố; kịp thời phát hiện những mô hình tiêu biểu để động viên, khuyến khích nhân rộng. Đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế của các đơn vị để khắc phục, nâng cao chất lượng công tác Đoàn trong thời gian tới.
Đặng Hải
Các bài viết khác
Truyền hình thanh niên
HD sử dụng Sổ Chi đoàn
Lượt Truy Cập
09718410
số người truy cậpHôm nay:1
số người truy cậpHôm qua:0
số người truy cậpTuần này:1
số người truy cậpTháng này:1
số người truy cậpĐang trực tuyến:1
BACK TO TOP