Xây dựng Đoàn
Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2022
thứ sáu, ngày 11 tháng 11 năm 2022
Thực hiện Kế hoạch số 309-KH/TĐTN-TCKT ngày 14/4/2022 của Ban Thường vụ Thành đoàn về việc kiểm tra, giám sát và đi cơ sở của Ban Thường vụ Thành đoàn năm 2022.
Nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện chủ đề công tác năm và các chỉ tiêu đề ra trong chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2022, nâng cao năng lực lãnh đạo của Ban Thường vụ Thành đoàn trong hoạt động kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, đoàn viên và tổ chức cơ sở Đoàn trong việc triển khai thực hiện Điều lệ Đoàn, Nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác Đoàn... góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi đoàn, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng đoàn viên và đội ngũ cán bộ Đoàn.
Ban thường vụ Thành đoàn ban hành thông báo số 02-TB/TĐTN-TCKT ngày 24/10/2022  kiểm tra, giám sát định kỳ công  tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cuối năm 2022, thực hiện kiểm tra từ ngày 07/11/2022 – 11/11/2022.
Đ/c Lư Thị Ngọc Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022 tại huyện Đoàn Thới Lai
Ban Thường vụ Thành đoàn đã tiến hành thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 với các nội dung kiểm tra định kỳ: Kiểm tra, giám sát công tác triển khai thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022 của Ban Chấp hành Thành đoàn, theo chủ đề năm “Xây dựng Đoàn vững mạnh về tổ chức ". Công tác triển khai Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022; Công tác chỉ đạo tổ chức Đại hội cấp cơ sở và công tác triển khai thực hiện các công trình thanh niên chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022 – 2027; Kiểm tra,đánh giá việc cụ thể hóa công tác triển khai thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022, công tác quán triệt xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022 - 2027; kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ tiêu công tác Đoàn năm 2022.
Kiểm tra chuyên đề công tác Đoàn, Đội trường học, năm học 2021 -2022; Kiểm tra công tác chỉ đạo tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022 - 2027; Kiểm tra, thẩm định kết quả thực hiện Bảng tiêu chí thi đua khối Đại học, Cao đẳng năm học 2021 - 2022; Kiểm tra, thẩm định kết quả thực hiện Bảng tiêu chí thi đua quận, huyện Đoàn và tương đương năm 2022.
Giám sát chuyên đề công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; Giám sát việc sử dụng vốn vay Ngân hàng chính sách xã hội tại các tổ tiết kiệm xã, phường, thị trấn.
Qua đó công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ được thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra, đúng trọng tâm, trọng điểm, đánh giá đúng thực trạng tình hình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của Đoàn bộ thành phố; kịp thời phát hiện những mô hình tiêu biểu để động viên, khuyến khích nhân rộng. Đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế của các đơn vị để khắc phục, nâng cao chất lượng công tác Đoàn trong thời gian tới.
Ban TCKT
 
Các bài viết khác
Truyền hình thanh niên
HD sử dụng Sổ Chi đoàn
Lượt Truy Cập
09718561
số người truy cậpHôm nay:1
số người truy cậpHôm qua:0
số người truy cậpTuần này:1
số người truy cậpTháng này:1
số người truy cậpĐang trực tuyến:1
BACK TO TOP