Xây dựng Đoàn
Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2023
thứ năm, ngày 23 tháng 11 năm 2023
Thực hiện kế hoạch số 69-KH/TĐTN-TCKT ngày 08/02/2023 của Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ về kiểm tra, giám sát và đi cơ sở của Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ năm 2023 để đánh giá kết quả triển khai thực hiện chủ đề công tác năm và các chỉ tiêu đề ra trong chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2023 với chủ đề “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn” đối với các đơn vị trực thuộc Thành đoàn.
Đ/c Lư Thị Ngọc Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023 tại quận Ninh Kiều
Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của Ban Thường vụ Thành đoàn trong hoạt động kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, đoàn viên và tổ chức cơ sở Đoàn trong việc triển khai thực hiện Điều lệ Đoàn, Nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác Đoàn... góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi đoàn, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng đoàn viên và đội ngũ cán bộ Đoàn. Đồng thời kiểm tra, đánh giá chất lượng triển khai tổ chức các hoạt động nghiên cứu học tập, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Cần Thơ lần thứ XI, nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Đ/c Lâm Văn Tân, Phó Bí thư Thành đoàn kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023 tại huyện Cờ Đỏ
Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ đã thành lập các Đoàn kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi với 02 đợt 06 tháng đầu năm và cuối năm 2023 , thực hiện kiểm tra các đơn vị trực thuộc Thành đoàn. Các nội dung kiểm tra tập trung vào công tác triển khai thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023 theo chủ đề năm và thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ; tham gia quá trình chuyển đổi số trong hoạt động Đoàn cấp cơ sở; triển khai chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè; thực hiện Chương trình hành động và Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp.
Bên cạnh công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, Ban Thường vụ Thành đoàn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề công tác Đoàn trường học tại các trường Trung học phổ thông và công tác Đội tại các liên Đội trường Trung học cơ sở và tiểu học; kiểm tra việc hỗ trợ, giúp đỡ các hợp tác xã, mô hình kinh tế, mô hình khởi nghiệp của thanh niên; kiểm tra, thẩm định Bảng tiêu chí thi đua công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại 22 đơn vị trực thuộc Thành đoàn.
Đ/c Trần Việt Tuấn, Phó Bí thư Thành đoàn kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023 tại quận Cái Răng
Kết quả trong năm 2023 Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ đã thực hiện hoàn thành nội dung kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đã đề ra với 100% các đơn vị trực thuộc được kiểm tra, giám sát (22/22 đơn vị), đảm bảo đúng trọng tâm, trọng điểm đã kiểm tra đánh giá đúng thực trạng tình hình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của Đoàn bộ thành phố; kịp thời phát hiện những mô hình tiêu biểu để động viên, khuyến khích nhân rộng. Đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế của các đơn vị để khắc phục, nâng cao chất lượng công tác Đoàn trong thời gian tới.
Đặng Hải
Các bài viết khác
Truyền hình thanh niên
HD sử dụng Sổ Chi đoàn
Lượt Truy Cập
010549703
số người truy cậpHôm nay:1
số người truy cậpHôm qua:0
số người truy cậpTuần này:1
số người truy cậpTháng này:1
số người truy cậpĐang trực tuyến:1
BACK TO TOP