Xây dựng Đoàn
Ban Thường vụ Thành đoàn thực hiện giám sát, phản biện xã hội năm 2021
thứ năm, ngày 21 tháng 10 năm 2021
Thực hiện Hướng dẫn số 47-HD/TWĐTN-BKT ngày 01/7/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về “Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Đoàn thể chính trị - xã hội” và Hướng dẫn số 135-HD/UBKT ngày 18/01/2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát năm 2021.
 
Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ đã tham mưu xin ý kiến, đăng ký thực hiện nội dung giám sát, phản biện xã hội với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ. Căn cứ kế hoạch số 128/KH-MTTQ-BTT ngày 22/12/2020 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ về giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể chính trị - xã hội năm 2021 và được Thành ủy Cần Thơ phê duyệt ngày 30/12/2020. Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ đã xây dựng kế hoạch số 273-KH/TĐTN-TCKT ngày 21/10/2021 về việc giám sát công tác chỉ đạo thực hiện Quyết định 298-QĐ/TW ngày 08/02/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc ban hành Quy chế cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh từ năm 2015 đến nay đối với Ban Thường vụ các Quận, Huyện ủy: Quận ủy Bình Thủy, Quận ủy Cái Răng, Huyện ủy Thới Lai, Huyện ủy Cờ Đỏ và Huyện ủy Vĩnh Thạnh.
 
Việc thực hiện giám sát nhằm góp phần đánh giá công tác chỉ đạo thực hiện Quyết định 289-QĐ/TW ngày 08/02/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc ban hành Quy chế cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, xác định rõ những việc làm được và những nguyên nhân, hạn chế, trách nhiệm của tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện. Đồng thời nêu những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định số 289-QĐ/TW. Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố Cần Thơ diễn biến phức tạp trong thời gian qua nên hình thức giám sát được thực hiện giám sát gián tiếp thông qua báo cáo.
 
Đặng Hải
Các bài viết khác
Truyền hình thanh niên
HD sử dụng Sổ Chi đoàn
Lượt Truy Cập
09721825
số người truy cậpHôm nay:1
số người truy cậpHôm qua:0
số người truy cậpTuần này:1
số người truy cậpTháng này:1
số người truy cậpĐang trực tuyến:1
BACK TO TOP