Xây dựng Đoàn
Cán bộ đoàn chuyên trách cơ quan Thành đoàn học tập lý luận chính trị năm 2023
thứ hai, ngày 27 tháng 11 năm 2023
Học tập lý luận chính trị không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ Đoàn, là biện pháp nhằm nâng cao năng lực, đạo đức, phẩm chất cán bộ Đoàn. Đảm bảo cán bộ Đoàn chuyên trách cơ quan Thành đoàn Cần Thơ được học tập lý luận chính trị, thường xuyên được cập nhật kiến thức mới về lý luận chính trị, nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo. Qua đó, cán bộ cơ quan Thành đoàn Cần Thơ được nâng cao ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Để việc học tập lý luận chính trị trở thành việc làm thường xuyên, liên tục của cán bộ Đoàn, Ban Thường vụ Thành đoàn triển khai thực hiện Quy định số 02 - QĐ/TWĐTN-BTC ngày 14/6/2023 của Ban  Bí thư Trung ương Đoàn về chế độ tự học tập đối với cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 – 2027, xây dựng kế hoạch tổ chức học tập lý luận chính trị đối với cán bộ Đoàn chuyên trách Thành đoàn Cần Thơ năm 2023.
Đ/c Lư Thị Ngọc Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn trao đổi các chuyên đề học tập lý luận chính trị
Ngày 27/11/2023, Thành đoàn Cần Thơ tổ chức Hội nghị học tập Lý luận chính trị với 02 chuyên đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương. Tại hội nghị, 100% cán bộ Đoàn chuyên trách cơ quan Thành đoàn đã được học tập, nghiên cứu, trao đổi các nội dung việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2023.
Học tập lý luận chính trị là nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ đoàn  chuyên trách cơ quan Thành đoàn. Việc học tập lý luận chính trị không chỉ là một nhu cầu, trách nhiệm mà còn là một phương pháp quan trọng nhằm bổ sung, hiểu biết thêm về những kiến thức lý luận chính trị, năng lực và kinh nghiệm công tác, đáp ứng với sự vận động, phát triển của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn mới.
Thông qua việc học tập các chuyên đề, đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ Đoàn cơ quan Thành đoàn về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Đặng Hải
 
Các bài viết khác
Truyền hình thanh niên
HD sử dụng Sổ Chi đoàn
Lượt Truy Cập
010377262
số người truy cậpHôm nay:1
số người truy cậpHôm qua:0
số người truy cậpTuần này:1
số người truy cậpTháng này:1
số người truy cậpĐang trực tuyến:1
BACK TO TOP