Xây dựng Đoàn
Phát huy hiệu quả mô hình Đoàn cơ sở “3 chủ động” năm 2022
thứ tư, ngày 09 tháng 11 năm 2022
Triển khai thực hiện mô hình Đoàn cơ sở “3 chủ động” từ năm 2018 theo hướng dẫn số 08-HD/TWĐTN-BTC, ngày 16/5/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ đã xây dựng hướng dẫn xây dựng đoàn cơ sở "3 chủ động", giai đoạn 2018 – 2022.
Trong quá trình triển khai thực hiện, mô hình đoàn cơ sở "3 chủ động" đã phát huy được hiệu quả, mang lại những lợi ích thiết thực trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Trong năm 2022, tiếp tục phát huy vai trò chủ động, tạo bước chuyển biến về chất lượng tổ chức và hoạt động của tổ chức Đoàn cấp cơ sở trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Thành đoàn thực hiện việc triển khai xây dựng Đoàn cơ sở "3 chủ động" giai đoạn 2018 – 2022 trên 3 mặt: chủ động thực hiện quản lý đoàn viên thanh niên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phương, đơn vị; chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác; chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.
Đoàn phường An Hòa, quận Ninh Kiều thực hiện tuyên truyền Luật Thanh niên và các văn bản pháp luật
Từ hướng dẫn của Ban Thường vụ Thành đoàn, Ban Thường vụ các quận, huyện Đoàn và tương đương đã nghiêm túc triển khai, cụ thể hóa các nội dung và hướng dẫn các Đoàn cơ sở thực hiện, qua đó 100% đoàn cơ sở đã triển khai thực hiện xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động”.
  
Đoàn Thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai giúp người dân kè mé chống sạt lở
Ban Thường vụ Thành đoàn luôn quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc thực hiện xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” và thực hiện có hiệu quả. Việc đổi mới cách thức tuyên truyền theo hướng linh động và phù hợp với tình hình thực tế đã giúp cho các Đoàn cơ sở tiếp cận được nhiều thông tin, xây dựng các nội dung, chương trình phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị, xác định những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong quá trình thực hiện nhằm góp phần xây dựng hình ảnh tổ chức Đoàn vững mạnh, chủ động trên mọi lĩnh vực công tác, tạo được niềm tin của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn viên, thanh niên và nhân dân đối với tổ chức Đoàn, góp phần nâng cao chất lượng việc thực hiện xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động”.
    
Đoàn phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt ra mắt mô hình “Tổ chuyển đổi số cộng đồng”
Trong thời gian qua, các đoàn cơ sở trên địa bàn thành phố đã tích cực triển khai mô hình Đoàn cơ sở “3 chủ động” trên nhiều mặt, tạo chuyển biến tích cực trong phong trào đoàn, cũng như công tác đoàn kết tập hợp đoàn viên, thanh niên và đã có nhiều mô hình hay. Trên các mặt công tác, các Đoàn cơ sở đã chủ động thực hiện quản lý đoàn viên, thanh niên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phương, đơn vị, chủ động nắm tình hình tư tưởng, nhu cầu, tâm tư, nguyện vọng của từng đoàn viên, thanh niên kể cả các thông tin trên mạng xã hội như facebook, zalo..; rà soát, thống kê, lập danh sách những đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trong đơn vị để có kế hoạch giúp đỡ.
Đoàn phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều với mô hình hỗ trợ thanh niên yếu thế
Các Đoàn cơ sở luôn chủ động trong công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và phong trào Đoàn tại địa phương, đơn vị. Chủ động tham mưu cấp ủy Đảng thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ Đoàn tại cơ sở đảm bảo đúng quy trình, tiêu chuẩn của quy chế cán bộ Đoàn.
Đoàn xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ phối hợp tổ chức Lễ khởi công “Mái ấm đoàn viên”
Năm 2022, các cấp bộ Đoàn tập trung cao độ thực hiện nhiệm vụ, tổ chức thực hiện hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, luôn phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu và nhiệm vụ được giao, cùng với những kết quả tích cực trong việc đăng ký và thực hiện xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động”. Qua kết quả kiểm tra, đánh giá, các đơn vị quận, huyện Đoàn và tương đương đã ra quyết định công nhận 240/240 Đoàn cơ sở được công nhận là Đoàn cơ sở “3 chủ động” năm 2022, đạt tỷ lệ 100% .
Qua 5 năm triển khai thực hiện mô hình Đoàn cơ sở “3 chủ động”, hoạt động phong trào đoàn tại cơ sở đã thường xuyên được đổi mới, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên. Từ đó, tạo chất lượng và hiệu quả thiết thực hơn, gắn với nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên. Bên cạnh đó, tính chủ động của đội ngũ cán bộ Đoàn ngày càng nâng cao, phương thức tổ chức hoạt động của cơ sở đoàn ngày càng có tính hệ thống, đi vào nền nếp, tạo bước chuyển biến về chất lượng tổ chức và hoạt động của Đoàn cơ sở. Trong thời gian tới Đoàn bộ thành phố Cần Thơ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và luôn đổi mới các nội dung, phương thức tổ chức hoạt động, nâng cao tính chủ động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.

Ban TCKT

Các bài viết khác
Truyền hình thanh niên
HD sử dụng Sổ Chi đoàn
Lượt Truy Cập
010377360
số người truy cậpHôm nay:1
số người truy cậpHôm qua:0
số người truy cậpTuần này:1
số người truy cậpTháng này:1
số người truy cậpĐang trực tuyến:1
BACK TO TOP