Xây dựng Đoàn
Thành đoàn cần thơ thực hiện giám sát xã hội năm 2023
thứ sáu, ngày 03 tháng 11 năm 2023
Thực hiện hướng dẫn số 05-HD/UBKTTWĐ ngày 31/01/2023 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát trong Đoàn và giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW năm 2023 và kế hoạch số 294/KH-MTTQ-UB ngày 07/02/2023 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Cần Thơ năm 2023.
Trong hai ngày 02-03/11/2023, Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ thành lập Đoàn giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về phát triển Thanh niên thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2021 – 2030 đối với Ủy ban nhân dân Quận Thốt Nốt và Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh.
Đ/c Lâm Văn Tân, Phó Bí thư Thành đoàn, Trưởng đoàn Giám sát trao đổi làm việc với Ủy ban nhân dân Quận Thốt Nốt
Qua giám sát cho thấy Ủy ban nhân dân Quận Thốt Nốt và Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh đã kịp thời triển khai thực hiện Nghị quyết số 74/NQ-HĐND, xây dựng và ban hành các văn bản có liên quan nhằm triển khai thực hiện đồng bộ và hiệu quả. Qua 02 năm triển khai thực hiện đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực, công tác tuyên truyền phổ biến Nghị quyết được triển khai rộng khắp, công tác chăm lo đời sống, tinh thần cho thanh niên được quan tâm; các chỉ tiêu thực hiện chương trình phát triển thanh niên được đề ra cụ thể và đã thực hiện nhiều nội dung, chương trình, hoạt động…để phát triển thanh niên tại địa phương, đơn vị.
  
Đ/c Lâm Văn Tân, Phó Bí thư Thành đoàn, Trưởng đoàn Giám sát trao đổi làm việc với Ủy ban nhân dân Huyện Vĩnh Thạnh
Bên cạnh những hiệu quả đạt được trong công tác triển khai thực hiện Nghị quyết, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện như công tác thanh niên tuy có những bước phát triển nhưng vẫn còn chậm so với thời kỳ đổi mới của đất nước; nhận thức của một số cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về thanh niên chưa sâu sắc, thiếu sự nhất quán và do kiêm nhiệm nên việc chủ động tham mưu thực hiện các cơ chế, chính sách cho thanh niên chưa được quan tâm đúng mức; các thiết chế văn hóa, điểm vui chơi giải trí, sinh hoạt cho thanh niên chưa nhiều, chưa thu hút được thanh niên….
Trước những hạn chế, khó khăn trong công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 74/NQ-HĐND, Ủy ban nhân dân Quận Thốt Nốt và Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh đã xác định được những nguyên nhân của hạn chế và đề ra phương hướng, biện pháp thực hiện trong thời gian tới nhằm thực hiện hiệu quả. Bên cạnh đó cũng có các đề xuất kiến nghị như sớm triển khai xây dựng Trung tâm văn hóa thanh thiếu niên ở các địa phương; đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ xem xét, chỉ đạo các Sở, ngành có liên quan sơm tham mưu triển khai các nội dung để thanh niên được tiếp cận các nguồn lực hỗ trợ cho thanh niên nghiên cứu khoa học và các nguồn vốn trong khởi nghiệp, lập nghiệp; xem xét bố trí tăng mức kinh phí hoạt động cho tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp. 
Đặng Hải
 
Các bài viết khác
Truyền hình thanh niên
HD sử dụng Sổ Chi đoàn
Lượt Truy Cập
010097770
số người truy cậpHôm nay:1
số người truy cậpHôm qua:0
số người truy cậpTuần này:1
số người truy cậpTháng này:1
số người truy cậpĐang trực tuyến:1
BACK TO TOP