Xây dựng Đoàn
Thực hiện cuộc vận động ″Xây dựng Chi đoàn mạnh″ trên địa bàn dân cư thành phố Cần Thơ giai đoạn 2020 – 2022.
thứ hai, ngày 12 tháng 10 năm 2020
Với mục tiêu nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn trên địa bàn dân cư, tập trung thực hiện các giải pháp, nhân rộng các mô hình có hiệu quả trong việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc về công tác tổ chức hoạt động của Chi đoàn trên địa bàn dân cư, góp phần củng cố và nâng cao chất lượng đoàn viên, Chi đoàn và tổ chức cơ sở Đoàn.
Xây dựng Chi đoàn mạnh là cơ sở để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn trong hệ thống chính trị và xã hội; thu hút, tập hợp, đoàn kết đoàn viên, thanh niên, phát huy cao nhất tính tiên phong, gương mẫu của đoàn viên. Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ đã xây dựng và triển khai kế hoạch Thực hiện cuộc vận động xây dựng Chi đoàn mạnh trên địa bàn dân cư giai đoạn 2020 – 2022.
Với mục tiêu xây dựng Chi đoàn mạnh nhằm thể hiện ý chí quyết tâm của các cấp bộ Đoàn nhằm nâng cao hiệu quả công tác đoàn kết tập hợp thanh niên, nâng cao chất lượng đoàn viên. Chi đoàn mạnh là Chi đoàn có phương thức hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, tạo được môi trường thuận lợi để đoàn viên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Phấn đấu đến hết năm 2020 có ít nhất 95% Chi đoàn trên địa bàn dân cư đạt Chuẩn chi đoàn mạnh và giữ vững trong các năm tiếp theo.
Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ đã cụ thể hóa các nội dung, tiêu chí để thực hiện xây dựng Chi đoàn mạnh và lộ trình thực hiện chia làm 03 giai đoạn:
- Giai đoạn 01: Đến hết ngày 10/11/2020, tất cả các quận, huyện Đoàn xây dựng kế hoạch và triển khai cuộc vận động xây dựng Chi đoàn mạnh tại địa phương, đơn vị và hoàn thành việc đăng ký thực hiện.
- Giai đoạn 02: Đến cuối năm 2021, các quận, huyện Đoàn xây dựng đạt ít nhất 80% Chi đoàn trên địa bàn dân cư đạt chuẩn Chi đoàn mạnh.
- Giai đoạn 03: Đến cuối năm 2022 các quận, huyện Đoàn xây dựng đạt ít nhất 95% Chi đoàn trên địa bàn dân cư đạt chuẩn Chi đoàn mạnh. Xây dựng báo cáo và tiến hành tổng kết thực hiện cuộc vận động xây dựng Chi đoàn mạnh trên địa bàn dân cư giai đoạn 2020 – 2022.
Ban Thường vụ Thành đoàn chọn quận Đoàn Ninh Kiều làm đơn vị chỉ đạo triển khai thực hiện mô hình điểm về xây dựng Chi đoàn mạnh trên địa bàn dân cư cấp thành phố.
Đặng Hải
 
Các bài viết khác
Truyền hình thanh niên
Lượt Truy Cập
09542572
số người truy cậpHôm nay:111
số người truy cậpHôm qua:293
số người truy cậpTuần này:1611
số người truy cậpTháng này:3239
số người truy cậpĐang trực tuyến:14
BACK TO TOP