Xây dựng Đoàn
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động”
thứ hai, ngày 23 tháng 11 năm 2020
Trong năm 2020, Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Thành đoàn thực hiện việc triển khai xây dựng Đoàn cơ sở "3 chủ động" giai đoạn 2018 – 2022 trên 3 mặt: chủ động thực hiện quản lý đoàn viên thanh niên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phương, đơn vị; chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác; chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.
Đoàn phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên mới.
Sau 02 năm triển khai thực hiện, Ban Thường vụ Thành đoàn luôn quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc thực hiện xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” và thực hiện có hiệu quả. Việc đổi mới cách thức tuyên truyền theo hướng linh động và phù hợp với tình hình thực tế đã giúp cho các Đoàn cơ sở tiếp cận được nhiều thông tin, xây dựng các nội dung, chương trình phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị, xác định những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong quá trình thực hiện nhằm góp phần xây dựng hình ảnh tổ chức Đoàn vững mạnh, chủ động trên mọi lĩnh vực công tác, tạo được niềm tin của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn viên, thanh niên và nhân dân đối với tổ chức Đoàn, góp phần nâng cao chất lượng việc thực hiện xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động”.
Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên luôn được quan tâm, các Đoàn cơ sở đã chủ động kết nối thông qua nhiều kênh thông tin khác nhau như: sử dụng mạng xã hội facebook, Zalo thành lập các nhóm công khai của Đoàn để tuyên truyền trong thanh niên những vấn đề mới trong đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và thông tin của địa phương, những vấn đề nóng đang được xã hội, dự luận quan tâm cũng như tập hợp ĐVTN và tạo thành kênh cập nhật các thông tin hoạt động, chia sẻ những mô hình hay, việc làm tốt.
Các Đoàn cơ sở đã chủ động triển khai thực hiện chương trình công tác hàng năm của đơn vị; triển khai cụ thể hóa các phong trào với nhiều hoạt động thiết thực, nhiều cách làm hay, nhiều mô hình sáng tạo thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, tạo khí thế thi đua sôi nổi góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh tại địa phương, đơn vị.
Các Đoàn cơ sở luôn chủ động trong công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền, phối hợp với các ban ngành đoàn thể và các đơn vị kết nghĩa trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và phong trào Đoàn tại địa phương, đơn vị. Chủ động tham mưu cấp ủy Đảng thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ Đoàn tại cơ sở đảm bảo đúng quy trình, tiêu chuẩn của quy chế cán bộ Đoàn.
Công tác xây dựng Đoàn cơ sở đoàn “3 chủ động” đã tạo nên một phong trào thi đua tích cực, từng bước xây thay đổi tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở chủ động và trách nhiệm hơn.
Bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế như: Năng lực tham mưu tổ chức của một số Đoàn cơ sở vẫn còn hạn chế, chưa có nhiều đổi mới, sáng tạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, công tác tập hợp đoàn viên, thanh niên tại địa bàn dân cư còn khó khăn do đa số các đoàn viên đi làm ở các công ty, xí nghiệp; đội ngũ cán bộ Đoàn thường xuyên thay đổi dẫn đến việc tiếp cận đoàn viên, thanh niên còn hạn chế...
Trong năm 2020, mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phước tạp và ảnh hưởng không ít đến các hoạt động của tổ chức Đoàn. Nhưng các cơ sở Đoàn của Đoàn bộ thành phố Cần Thơ vẫn luôn phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu và nhiệm vụ được giao. Qua đó trong năm có 100% Đoàn cơ sở được cộng nhận là Đoàn cơ sở “3 chủ động”.
Ban Tổ chức – Kiểm tra

 
Các bài viết khác
Truyền hình thanh niên
Lượt Truy Cập
09534224
số người truy cậpHôm nay:134
số người truy cậpHôm qua:179
số người truy cậpTuần này:1673
số người truy cậpTháng này:134
số người truy cậpĐang trực tuyến:15
BACK TO TOP