Chuyên đề » Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Củng cố và giữ vững niềm tin của thanh niên với Ðảng
thứ hai, ngày 18 tháng 07 năm 2022
Anh Ðinh Quyết Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn, Bí thư Quận đoàn Ninh Kiều:
Điều lệ Ðảng Cộng sản Việt Nam khẳng định: “Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Ðảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Ðảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, là lực lượng nòng cốt trong phong trào thanh niên...”. Việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch vừa là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu vừa là công việc tự giác, thường xuyên của tổ chức Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh và của mỗi đoàn viên, thanh niên (ÐVTN).
ÐVTN là lực lượng có thế mạnh về công nghệ thông tin, thường xuyên tiếp cận và cập nhật nhiều thông tin mới trên không gian mạng. Vì vậy, các thế lực thù địch lợi dụng nhiều nền tảng trực tuyến để xâm nhập, móc nối, tác động tiêu cực đến tư tưởng, ý chí và bản lĩnh của thanh niên với mục đích làm “chuyển hóa” suy nghĩ và tư tưởng của giới trẻ. Thông qua môi trường mạng, chúng phát tán tài liệu có nội dung xuyên tạc chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ta; cung cấp thông tin sai lệch về tình hình chính trị, kinh tế - xã hội, phủ nhận thành tựu đổi mới của đất nước và tạo ra các diễn đàn để người trẻ truy cập và kích động bình luận theo hướng tiêu cực, gây dư luận hoang mang, ảnh hưởng đến uy tín của Ðảng và Nhà nước ta. Mặt khác, một bộ phận người trẻ chưa đủ kiến thức, kỹ năng nhận diện thông tin xấu, độc, từ đó dễ bị kẻ xấu lôi kéo vào những hoạt động không lành mạnh, thậm chí là vi phạm pháp luật.
Từ thực tế trên, tôi cho rằng, việc giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước cho ÐVTN, góp phần nâng cao khả năng “miễn dịch” của thanh niên với những thông tin xấu, độc là nền tảng quan trọng củng cố niềm tin giữa thanh niên với Ðảng. Ðể làm tốt vai trò đó, các cấp bộ Ðoàn cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo cách thức tuyên truyền, học tập, triển khai các Nghị quyết của Ðảng, của Ðoàn; cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ Ðoàn - Hội các cấp, xây dựng đội ngũ báo cáo viên vững về chính trị, giỏi về kỹ năng nhằm tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối của Ðảng đến ÐVTN. Hằng năm, triển khai hiệu quả các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức diễn đàn đối thoại “Ðảng với thanh niên, thanh niên với Ðảng”; các hoạt động giáo dục truyền thống cho ÐVTN, như: liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng, hành trình đến với bảo tàng, thăm các địa chỉ đỏ… Các cơ sở Ðoàn thành lập tổ, nhóm gồm cán bộ Ðoàn - Hội chủ chốt nắm bắt tư tưởng, tình cảm của ÐVTN, nhất là trên không gian mạng, nhằm định hướng dư luận trong thanh thiếu niên. Qua đó, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, củng cố và giữ vững niềm tin của thanh niên với Ðảng.
 
Q. THÁI
Các bài viết khác
Truyền hình thanh niên
HD sử dụng Sổ Chi đoàn
Lượt Truy Cập
09718421
số người truy cậpHôm nay:1
số người truy cậpHôm qua:0
số người truy cậpTuần này:1
số người truy cậpTháng này:1
số người truy cậpĐang trực tuyến:1
BACK TO TOP