Xây dựng Đoàn
Xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” giai đoạn 2023 – 2027
thứ ba, ngày 14 tháng 11 năm 2023
Tiếp tục phát huy các hiệu quả đạt được trong việc triển khai thực hiện xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” trong giai đoạn 2022 – 2027, được xem là nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác hằng năm. Ngay từ đầu năm 2023 Ban Thường vụ Thành đoàn đã tiếp tục triển khai việc thực hiện xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” đến các đơn vị trực thuộc Thành đoàn.
Thực hiện hướng dẫn xây dựng Đoàn cơ sở 3 chủ động giai đoạn 2023 – 2027 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ đã xây dựng hướng dẫn, cụ thể hóa các tiêu chí phù hợp với Đoàn bộ thành phố Cần Thơ và triển khai đến 22/22 đơn vị trực thuộc Thành đoàn.
Quận Đoàn Ninh Kiều triển khai công tác xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” giai đoạn 2023 - 2027
Qua quá trình triển khai thực hiện trong năm 2023, mô hình Đoàn cơ sở “3 chủ động” đã phát huy được hiệu quả, mang lại những lợi ích thiết thực trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Ban Thường vụ các quận, huyện Đoàn và tương đương đã chủ động triển khai đến 239/239 Đoàn cơ sở thực hiện đăng ký xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động”, đạt tỷ lệ 100%.
Trong giai đoạn 2023 – 2027, các Đoàn cơ sở thực hiện xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” với các nội dung: Chủ động thực hiện công tác quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phương, đơn vị; Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác; Chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền, các đoàn thể và các tổ chức liên quan.
Đồng chí Nguyễn Trà My, Chuyên viên Ban Kiểm tra Trung ương Đoàn hướng dẫn các Đoàn cơ sở quận Thốt Nốt thực hiện phần mềm quản lý nghiệp vụ công tác Đoàn viên
Trong công tác quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên, các Đoàn cơ sở đã thực hiện cập nhật dữ liệu đoàn viên lên phần mềm quản lý đoàn viên và đăng ký thực hiện đầy đủ “Chương trình rèn luyện đoàn viên”, hướng dẫn các Chi đoàn trực thuộc thực hiện các chức năng nghiệp vụ trên phần mềm quản lý đoàn viên; chủ động rà soát, thống kê, lập danh sách những đoàn viên, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, trong đơn vị, đặc biệt thanh niên dân tộc, thanh niên tôn giáo, thanh niên yếu thế để có kế hoạch giúp đỡ.
Đoàn xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ với mô hình hỗ trợ thanh niên yếu thế
Trong công tác Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác, các Đoàn cơ sở đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm của đơn vị nhằm cụ thể hóa nghị quyết của cấp ủy Đảng, nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, đơn vị. Tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh thiếu nhi, triển khai thực hiện công trình, phần việc thanh niên, phát huy thanh niên đề xuất các ý tưởng, sáng kiến; hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa các ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên, đồng thời xây dựng và phát triển tổ chức, thực hiện có hiệu quả chủ trương “1+1”.
Đoàn phường Thường Thạnh, quận Cái Răng tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên mới
Các Đoàn cơ sở đã chủ động tham mưu với cấp ủy về cơ chế làm việc, duy trì thực hiện tốt việc đối thoại giữa cấp ủy với đoàn viên thanh niên về các vấn đề liên quan đến công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.
        
Đoàn phường Long Hưng, quận Ô Môn thực hiện công trình thanh niên
Năm 2023, các cấp bộ Đoàn tập trung cao độ thực hiện nhiệm vụ, tổ chức thực hiện hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, luôn phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu và nhiệm vụ được giao, cùng với những kết quả tích cực trong việc đăng ký và thực hiện xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động”. Qua kết quả kiểm tra, đánh giá, các đơn vị quận, huyện Đoàn và tương đương đã ra quyết định công nhận 237/237 Đoàn cơ sở được công nhận là Đoàn cơ sở “3 chủ động” năm 2023, đạt tỷ lệ 100%.
Đặng Hải
 
Các bài viết khác
Truyền hình thanh niên
HD sử dụng Sổ Chi đoàn
Lượt Truy Cập
010097611
số người truy cậpHôm nay:1
số người truy cậpHôm qua:0
số người truy cậpTuần này:1
số người truy cậpTháng này:1
số người truy cậpĐang trực tuyến:1
BACK TO TOP